Analizy, studia, oceny i wytyczne Ochrona środowiska Proinwestycja WSZYSTKIE DZIEDZINY

Raport OOŚ dla S7 Obwodnica Radomia

06_radom_oosCO: Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (OOŚ) budowy obwodnicy Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 na parametrach drogi ekspresowej 

GDZIE: S7 na odcinku obwodnicy Radomia, woj. mazowieckie

KIEDY: 2006

KTO: arch. kraj. Katarzyna Łowicka (współautor), PROINWESTYCJA

DLA KOGO: Transprojekt – Warszawa Sp. z o.o. (dla GDDKiA Oddział w Warszawie)

Dodaj komentarz