Działania informacyjno-promocyjne Konsultacje społeczne Partycypacja społeczna Proinwestycja Public relations WSZYSTKIE DZIEDZINY

Działania informacyjno-konsultacyjne dot. A2 Warszawa-Kukuryki

08_ikonsultacje-a2

CO: strona internetowa ikonsultacje-a2.pl, interaktywne konsultacje społeczne, materiały informacyjne, e-mailing, notatki prasowe, raport z przebiegu działań  informacyjno-konsultacyjnych

GDZIE: sąsiedztwo projektowanej autostrady A-2 na odcinku między Warszawą a granicą państwowa z Białorusią (z wyłączeniem autostradowej obwodnicy Mińska Mazowieckiego), 32 urzędy miast i gmin, woj. mazowieckie, woj. lubelskie

KIEDY: 2008 / do teraz

KTO: PROINWESTYCJA Katarzyna Łowicka

DLA KOGO: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Warszawa

Zapraszam na stronę internetową projektu: www.ikonsultacje-a2.pl

Dodaj komentarz