Architektura krajobrazu Projekty Urbanistyka WSZYSTKIE DZIEDZINY Wystawy i nagrody

Podskarpie Starego Miasta w Warszawie

01_studium_starego-miastaCO: Studium projektowe zagospodarowania terenu Podskarpia Starego Miasta w Warszawie (architektura krajobrazu) / Prezentacja projektu na wystawie Salonu Warszawskiego „Warszawa – miasto nad Wisłą?”

GDZIE: Podskarpie Starego Miasta, Dzielnica Śródmieście, Warszawa

KIEDY: 2001 / wrzesień 2002r.

KTO: Zespół autorski: dr inż. arch Maria L. Lewicka-Cempa, mgr inż. arch. Maciej Czarnecki, mgr inż. Piotr Kordek, mgr inż. arch. Przemysław Woźniakowski, Współpraca: Architektura krajobrazu: mgr inż. Katarzyna Łowicka, mgr inż. Magdalena Kazulo-Kleyff, Wizualizacje przestrzenne: stud. arch. Katarzyna Woźnicka, stud. arch. Radosław Szymborski, stud. arch Marcin Urbanek, stud. arch. Tomasz Smaga

DLA KOGO: Pracownia Konserwacji Zabytków-Zamek dla Gminy Warszawa-Centrum /Centrum Sztuki Współczesnej (wystawa)

OPIS PROJEKTU

Projekt zagospodarowania terenu Podskarpia jest częścią Studium projektowego opracowanego przez Pracownię Konserwacji Zabytków ZAMEK we współpracy z GRUPĄ w SQŁADZIE na zamówienie Dzielnicy Śródmieście Gminy Warszawa-Centrum. Projekt zakłada m.in. poprowadzenie Wisłostrady w tunelu i przebudowę węzła komunikacyjnego Wisłostrada –Trasa WZ, a także budowę podziemnych parkingów i urządzeń obsługi ruchu turystycznego. Na odzyskanej przestrzeni przewidziano m.in. publiczną część Dolnych Ogrodów Zamkowych z reprezentacyjnym placem na osi Ogrodów, otwartą przestrzeń rekreacyjną u podnóża Gnojnej Góry z letnim amfiteatrem i miejscem na czasowe duże imprezy publiczne, reprezentacyjny plac i aleję widokową na osi Bramy Mostowej oraz zagospodarowanie Bulwaru Staromiejskiego.

Dodaj komentarz