Działania informacyjno-promocyjne Proinwestycja Public relations WSZYSTKIE DZIEDZINY

Program działań informacyjno-promocyjnych oraz materiały promocyjne dot. obwodnicy Nysy

12_nysaCO:Opracowanie programu działań informacyjno-promocyjnych oraz materiałów promocyjnych dla zadania: Budowa obwodnicy m. Nysa w ciągu dróg krajowych nr 41 oraz nr 46, m.in. projekt folderu, plakatu reklamowego, ogłoszenia do prasy oraz opracowanie prezentacji inwestycji

GDZIE: obwodnica m. Nysa w ciągu drogi krajowej nr 41 Nysa – Prudnik – Trzebina – granica państwa oraz w ciągu drogi krajowej nr 46 Kłodzko – Opole – Częstochowa – Szczekociny, woj. opolskie

KIEDY: 2012

KTO: Katarzyna Łowicka, PROINWESTYCJA

DLA KOGO: WBP Zabrze sp. z o.o. (dla GDDKiA Oddział w Opolu)

Dodaj komentarz