PROINWESTYCJA

logo-proFirma PROINWESTYCJA Łowicka Katarzyna specjalizuje się w projektowaniu terenów zieleni oraz przestrzeni publicznych; w obsłudze konsultacji społecznych; w nadzorach inwestorskich w zakresie terenów zieleni, ochrony środowiska i kontaktów ze społecznością lokalną;  w doradztwie w rozwiązywaniu konfliktów inwestycyjnych oraz w działaniach informacyjnych i promocyjnych dot. inwestycji.

Firma działa od 2006 roku. Zapraszam do zapoznania się z projektami zrealizowanymi przez firmę PROINWESTYCJA.