Architektura krajobrazu Proinwestycja Szkolenia i odczyty WSZYSTKIE DZIEDZINY

Szkolenie dla GDDKiA

12_zielen-szkolenie-0

CO: Przeprowadzenie dwudniowego szkolenia dla 20 pracowników GDDKiA z zakresu projektowania, zakładania i utrzymania zieleni przydrożnej

GDZIE: Łódź, woj. Łódzkie

KIEDY: 2012

KTO: arch. kraj.Katarzyna Łowicka, PROINWESTYCJA, współpraca Wojciech Grąbczewski Szkółka Runów

DLA KOGO: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Oddział Łódź

12-zieleni-szkolenie-1-34012_zielen-szkolenie-2_340

Program szkolenia:
Pierwszy dzień
Sesja I ZARZĄDZANIE ZIELENIĄ PRZYDROŻNĄ
1. Wstęp do zagadnienia
2. Zalecany zakres projektów zieleni, m.in. w dokumentacji przetargowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych
3. Wymagania stawiane w stosunku do projektanta zieleni, weryfikatora oraz inspektora nadzoru ds. zieleni na etapie zlecania usług

Sesja II PROJEKTOWANIE ZIELENI
4. Specyfika procesu projektowego zieleni przy drogach
5. Warunki techniczno-przyrodnicze zakładania zadrzewień w granicach pasa drogowego
6. Przykłady kształtowania układu i struktury zieleni w zależności od dominującej funkcji zieleni
7. Sposób dobierania i rozmieszczania gatunków roślin pod kątem określonych warunków siedliskowych, ochrony przyrody i bezpieczeństwa użytkowników drogi i terenów sąsiednich
8. Analiza dostępności roślin i materiału siewnego na rynku
9. Szczegółowe wymagania jakościowe dla materiału nasadzeniowego
10. Szczegółowe Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót związane z zielenią

Sesja III ĆWICZENIA PRAKTYCZNE
Ćwiczenie 1: Weryfikacja konkretnego (udostępnionego przez Zamawiającego) projektu wykonawczego i przedmiaru robót opracowanego dla Oddziału Łódź GDDKiA – Praca w zespołach, następnie omówienie wyników pracy.
11. Pytania i dyskusja na temat zagadnień z sesji I, II i III

Drugi dzień
Sesja IV ZAKŁADANIE ZIELENI I PIELĘGNACJA W OKRESIE GWARANCYJNYM
12. Wymagania ogólne wykonania robót związanych z zielenią
13. Zabezpieczenie adaptowanej roślinności na placu budowy
14. Cechy podstawowych materiałów do zakładania zieleni (m.in. ziemia urodzajna oraz materiał nasadzeniowy)
15. Prezentacja wybranych materiałów do zakładania zieleni – zaproszenie na szkolenie przedstawiciela Związku Szkółkarzy Polskich z eksponatami
16. Zakładanie powierzchni trawiastych
17. Wykonywanie nasadzeń
18. Zabezpieczanie posadzonej zieleni
19. Podstawowe prace pielęgnacyjne przy posadzonej zieleni w okresie gwarancyjnym
20. Kontrola jakości robót, odbiory i podstawy płatności

Sesja V ĆWICZENIA PRAKTYCZNE
Ćwiczenie 2: Weryfikacja Szczegółowych Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót związanych z zielenią opracowanych dla projektu weryfikowanego w pierwszym ćwiczeniu – Praca w zespołach, następnie omówienie wyników pracy.
21. Pytania i dyskusja na temat zagadnień z sesji IV i V

Dodaj komentarz