Architektura krajobrazu Koordynacja, weryfikacja, nadzór Ochrona środowiska Proinwestycja Public relations WSZYSTKIE DZIEDZINY

Nadzór inwestorski przy rozbudowie obwodnicy Grójca

CO: Wykonywanie czynności eksperta ds. ochrony środowiska i kontaktów ze społecznością lokalną, w tym pełnienie roli inspektora nadzoru terenów zieleni – Nadzór inwestorski wg wymogów FIDIC

Read More