Działania informacyjno-promocyjne Konsultacje społeczne Partycypacja społeczna Proinwestycja Public relations WSZYSTKIE DZIEDZINY

Program działań informacyjno-konsultacyjnych dot. S8 Marki-Radzymin

CO: Program działań informacyjno – konsultacyjnych przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej

Read More