Analizy, studia, oceny i wytyczne Architektura krajobrazu Koordynacja, weryfikacja, nadzór Ochrona środowiska Proinwestycja Publikacje WSZYSTKIE DZIEDZINY

Wytyczne zakładania i utrzymania zieleni przydrożnej

CO: Opracowanie „Instrukcji (wytycznych) zakładania i utrzymania zieleni przydrożnej”, w tym określenie warunków techniczno-przyrodniczych zakładania zadrzewień w granicach pasa drogowego GDZIE: Polska KIEDY: 2008-2010 KTO:

Read More