Działania informacyjno-promocyjne Partycypacja społeczna Proinwestycja Public relations WSZYSTKIE DZIEDZINY

Utworzenie i prowadzenie serwisu informacyjnego www.drogi.waw.pl

mapa_drogi-waw-pl_960CO: Utworzenie serwisu internetowego www.drogi.waw.pl wraz z jego aktualizacją i promocją

GDZIE: obszar województwa mazowieckiego

KIEDY: 2008-2010 / do teraz

KTO: PROINWESTYCJA Katarzyna Łowicka

DLA KOGO: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie / Pro publico bono

Serwis informacyjny dotyczący docelowego układu dróg ekspresowych i autostrady A-2 w województwie mazowieckim działa od 24 grudnia 2008r.

Serwis www.drogi.waw.pl ma na celu umożliwienie społeczeństwu samodzielnego dostępu do podstawowych informacji na temat docelowego układu autostrady A-2 oraz dróg ekspresowych z województwie mazowieckim.
Serwis internetowy jest skierowany do ogółu społeczeństwa, a w szczególności do mieszkańców, przedsiębiorców, władz samorządowych, liderów społecznych oraz do dziennikarzy związanych z terenami województwa mazowieckiego, przez które przebiegają projektowana i budowana autostrada A-2 oraz projektowane, budowane i istniejące drogi ekspresowe.

Od dnia uruchomienia, tj. od 24 grudnia 2008r. do 31 grudnia 2010 roku serwis www.drogi.waw.pl był autoryzowany przez Oddział Warszawski Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Od 1stycznia 2011r. umowa na aktualizację serwisu zawarta pomiędzy firmą PROINWESTYCJA Łowicka Katarzyna a Oddziałem Warszawskim Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wygasła.  Od 2011 roku informacje w serwisie www.drogi.waw.pl są aktualizowane przez właścicielkę serwisu Katarzynę Łowicką pro publico bono.

Dodaj komentarz