Analizy, studia, oceny i wytyczne Architektura krajobrazu Proinwestycja Projekty Urbanistyka WSZYSTKIE DZIEDZINY

Koncepcja tymczasowego zagospodarowania terenu przyszłego woonerfu pomiędzy ul. Suwak i ul. Postępu na Służewcu

CO: Opracowanie koncepcji tymczasowego zagospodarowania terenu przyszłego woonerfu pomiędzy ul. Suwak i ul. Postępu na Służewcu w Warszawie oraz wskazanie propozycji powiązań z terenami sąsiednimi
GDZIE: Warszawa, Służewiec, teren pomiędzy ul. Suwak i ul. Postępu
KIEDY: 03.2018 – 06.2018 r.
KTO: PROINWESTYCJA Katarzyna Łowicka
Zespół:
arch. kraj. Katarzyna Łowicka – główny projektant, koordynacja
arch. kraj. Dominik Tyborowski – opracowanie, wizualizacje
arch. Tomasz Birezowski – wizualizacje
DLA KOGO: Stowarzyszenie Lepszy Służewiec

Stowarzyszenie #Lepszy Służewiec zainicjowało proces przekształcenia nieczynnych bocznic kolejowych w kwartale ul. Suwak-Domaniewska-Postępu-Konstruktorska na warszawskim Służewcu – w atrakcyjny woonerf. Inicjatywa zyskała przychylność BAIPP m.st. Warszawy oraz większości właścicieli/zarządców terenów przyległych. Jednym z działań stowarzyszenia, służącym wdrożeniu ww. inicjatywy w życie, był plan budowy w 2018 roku prototypowego deptaka pomiędzy ul. Suwak i ul. Postępu.

Koncepcja tymczasowego zagospodarowania terenu przyszłego woonerfu pomiędzy ul. Suwak i ul. Postępu na Służewcu prezentowała etapowe zagospodarowanie prototypowego deptaka pomiędzy ul. Suwak i ul. Postępu.

Projektowany zieleniec od ul. Suwak – strefa wejściowa i spacerowa (na wysokości budynków „Konstruktorska Business Center” – Golden Star oraz „Trinity Park” – Arka BZ WBK) – wariant 1. PROINWESTYCJA Łowicka Katarzyna, Dominik Tyborowski

Projektowany zieleniec – strefa spacerowa (na wysokości budynków „Living Point” – Vantage Development i „Mokka Mokotów” – Okam oraz „Domaniewska Office Park” – Deka Immobillen Investment) – wariant 2. PROINWESTYCJA Łowicka Katarzyna, Dominik Tyborowski

Projektowany zieleniec – strefa sportowo-rekreacyjna (na wysokości budynków „Adgar BIT” – Adgar oraz „Sandoz QH”- Sandoz Polska) – wariant 3. PROINWESTYCJA Łowicka Katarzyna, Tomasz Birezows
ki

Projektowany zieleniec – strefa gastronomiczno-kulturalna (na wysokości budynków „Adgar BIT” – Adgar oraz „Sandoz QH”- Sandoz Polska) – wariant 3. PROINWESTYCJA Łowicka Katarzyna, Tomasz Birezowski

Projektowany zieleniec od ul. Postępu – strefa rekreacyjno-spacerowa (na wysokości działki Stolbud oraz „Tulipan House” – Comerz Real AG Wiesbaden i „D48” – Penta Investment) – wariant 4. PROINWESTYCJA Łowicka Katarzyna, Dominik Tyborowski

Koncepcja tymczasowego zagospodarowania terenu przyszłego woonerfu pomiędzy ul. Suwak i ul. Postępu na Służewcu – Wariant 4 , tj. pełne zagospodarowanie. PROINWESTYCJA Łowicka Katarzyna dla Stowarzyszenia Lepszy Służewiec