Architektura krajobrazu Projekty Urbanistyka WSZYSTKIE DZIEDZINY Wystawy i nagrody

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ciągu ulicy Marszałkowskiej – II nagroda

00_marsz_1

00_marsz_2CO: Koncepcja zagospodarowania przestrzeni publicznej ciągu ulicy Marszałkowskiej na odcinku od Placu Unii Lubelskiej do Ronda Dmowskiego, II nagroda w konkursie SARP nr 906 (nagrody I nie przyznano)

GDZIE: ul. Marszałkowska na odcinku od Placu Unii Lubelskiej do Ronda Dmowskiego, Dzielnica Śródmieście, Warszawa

KIEDY: 2000

KTO:arch. Krystyna Trautsolt-Kleyff, arch. Włodzimierz Sidorczuk, arch. kraj. Katarzyna Łowicka, stud. arch. Wanda Ilska, stud. arch. Patryk Wild, Współpraca: inż. Jerzy Klimowicz, Konsultacja: arch. kraj. Magdalena Kazulo

ORGANIZATOR: SARP Oddział w Warszawie (dla Miasta Stołecznego Warszawy)

JURY: Sędziowie ze strony zamawiającego: arch. Ewa Domanus, arch. Jerzy Illasiewicz, mgr inż. Andrzej Konik, Sędziowie SARP: arch. Tadeusz Sawa-Borysławski , arch. Marek Mikos , arch. Konrad Kucza-Kuczyński, arch. Magdalena Staniszkis

OPINIA JURY:

Nagrodę przyznaje się za konsekwentne przeprowadzenie w przestrzeni idei strefowania znaczeń i nastrojów. Autorzy, poszukując tożsamości miejsca, wykreowali interesującą opowieść o historii miasta, ciekawie formując posadzki urbanistyczne i zieleń w powiązaniu z elementami układu drogowego i stref ruchu pieszego.
Dobrze rozwiązano w projekcie fragment z placem Konstytucji, zwłaszcza w kontekście jego dominant (kandelabrów) oraz ich urbanistycznego tła. Ponadto na uwagę zasługuje zasada funkcjonowania placu Unii Lubelskiej jako ronda komunikacyjnego, a także podjęcie przez autorów kwestii Osi Stanisławowskiej.

Projekt wymaga:

  • przemyślenia i doprecyzowania rozwiązań z zakresu inżynierii ruchu, w szczególności na Placu Unii Lubelskiej
  • uczytelnienia rozwiązań posadzki urbanistycznej na pl. Konstytucji
  • rozpatrzenia problemu lokalizacji żywopłotów wzdłuż torowiska tramwajowego w kontekście jego wykorzystania jako drogi ruchu awaryjnego
  • analizy możliwości uproszczenia układu torowiska na pl. Zbawiciela

Dodaj komentarz