CIKS

06-www-ikonsultacje-plCentrum Interaktywnych Konsultacji Społecznych – CIKS zostało utworzone przez Katarzynę Łowicką w 2006 r.

Misją Centrum Interaktywnych Konsultacji Społecznych jest umożliwienie społeczeństwu, inwestorom oraz decydentom wymiany informacji, opinii i uwag dotyczących m.in.:
–  planowanych inwestycji w Polsce
–  opracowań z zakresu ochrony środowiska
–  projektów polityki, strategii, planów lub programów rozwoju i restrukturyzacji
–  projektów studiów i planów zagospodarowania przestrzennego

Centrum opracowało model prowadzenia działań informacyjno – konsultacyjnych, który pozwala na odpowiednie przygotowanie społeczeństwa do konsultacji społecznych oraz umożliwia sprawne przeprowadzenie i udokumentowanie procesu konsultacyjnego.

Centrum Interaktywnych Konsultacji Społecznych zajmuje się przygotowywaniem i obsługą konsultacji społecznych, prowadzonych z inicjatywy Inwestorów oraz organów administracji publicznej.

Centrum Interaktywnych Konsultacji Społecznych kieruje się pięcioma zasadami:

I.  Neutralność
Centrum nie wnosi swoich opinii do projektu podlegającego konsultacjom społecznym.
Centrum gwarantuje jakość działań informacyjno – konsultacyjnych.

II.  Niezależność
Centrum jest niezależną jednostką organizacyjną.

III. Transparentność
Centrum pragnie, żeby informacje przekazywane społeczeństwu były jasne
i przystępne.

IV. Równoważność
Centrum gwarantuje wszystkim osobom – tym którym pozwala ich statut
i reprezentatywność – prawo wypowiadania się na temat projektu, zadawania pytań, dawania opinii, uwag i propozycji.

V.  Argumentacja
Centrum pragnie, żeby wyrażane opinie były oparte o argumentację.
Centrum pragnie też, aby wymiana zdań odbywała się w sposób stonowany.

Przykładowe konsultacje, przeprowadzone przez CIKS (PROINWESTYCJA) dla Drogowej Trasy Średnicowej, Spółki Akcyjnej, działającej w imieniu i na rachunek Województwa Śląskiego: www.ikonsultacje-dts.pl