O mnie + Kontakt

Katarzyna Łowicka

architekt krajobrazu, urbanistka

Właścicielka firmy konsultingowo-projektowej PROINWESTYCJA
Współzałożycielka GRUPY W SQŁADZIE

Ma na swoim koncie ponad 100 projektów, działań, szkoleń oraz opracowań z zakresu architektury krajobrazu, urbanistyki, komunikacji społecznej, konsultacji społecznych oraz ochrony środowiska.

Od 2006 r. wprowadza, praktykuje i bada różne narzędzia angażowania społeczności lokalnej w procesy planowania i projektowania
 przestrzeni 
publicznych.

Ścieżka zawodowa:

2012 – 2014: Podyplomowe Studium Urbanistyki I Gospodarki Przestrzennej na  Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

2006 – do chwili obecnej: własna firma PROINWESTYCJA, doradztwo i obsługa konsultacji społecznych, promocja inwestycji, projektowanie terenów zieleni i rozwiązań z zakresu kompensacji społecznych, nadzory inwestorskie

2001 – do chwili obecnej: autorska grupa twórcza GRUPA W SQŁADZIE, udział w konkursach projektowych, projektowanie, działania w przestrzeni

2001 – 2004: Biuro Projektowo Badawcze Transprojekt – Warszawa Sp. z o.o., Specjalista ds. ochrony środowiska pełniący samodzielną funkcję w zakresie projektowania zieleni i ochrony środowiska

2002: uprawnienia kwalifikacyjne NOT/SITO Nr 103/2002 w zakresie Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni

1999 – 2001: własna firma PROGARDEN, zajmująca się projektowaniem terenów zieleni

1999 – 2000: Instytut Badawczy Dróg I Mostów, Technolog w Zakładzie Geotechniki w Pracowni Ekologii Transportu

1999: obrona pracy magisterskiej na kierunku ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU na Wydziale Ogrodniczym SGGW: „Organizacja Miejsc Obsługi Podróżnych przy autostradach w Polsce”

 Organizacje:

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Sekcja N – Autorów Dzieł Architektonicznych – od 2017 r. do teraz

 • Sekretarz Zarządu Sekcji N – Autorów Dzieł Architektonicznych, 2022 -do teraz


Stowarzyszenie Architektów Rzeczypospolitej Polskiej
  (SARP, Oddział Warszawski) – od 2001 r. do teraz

 • Członek Zarządu Sekcji Architektury Krajobrazu, 2003-2016
 • Przewodnicząca Sekcji Architektury Krajobrazu OW SARP, 2016 – do teraz
 • Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału Warszawskiego SARP w kadencji 2015-2019.
 • Członek Kolegium Sędziów Konkursowych w kadencji 2019-2023
 • Delegat na Walny Zjazd SARP w kadencji 2023-27


Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej 
(ZWRP, Oddział Warszawski) – od 2000 r. do 2019 r.

 • Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału Warszawskiego, 2001-2010 (3 kadencje)

————————

Nagrody i odznaki:

 • Srebrna odznaka SARP 2022

 • Brązowa odznaka SARP 2017

 • Wyróżnienie honorowe w dwuetapowym konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej obiektów użyteczności publicznej oraz fragmentu Bulwarów Wiślanych – współautor, OW SARP, Warszawa, 2017 r.

 • II nagroda w konkursie na opracowanie scenariusza kreatywnego programu edukacyjno-kulturalnego oraz koncepcji architektoniczno-urbanistycznej parku edukacyjnego „Akademia bajki” w Pacanowie – współautor, SARP Oddział Kielce, Kielce 2015

 • Brązowa odznaka Związku Mostowców RP 2010

 • I nagroda w konkursie na „Opracowania koncepcji programowo-przestrzennej Trasy Mostu Północnego na odcinku od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską wraz z przeprawą mostową przez rz. Wisłę oraz trasą tramwajową od pętli Młociny do Pętli Winnica” . Współpraca z Transprojekt Warszawa sp. z o.o., tj. opracowanie projektu rozwiązań kompensacyjnych i ochronnych, w tym projektu zieleni (Konkurs anulowano), Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie, Warszawa 2005 r.

 • Wyróżnienie I stopnia w konkursie na „Zagospodarowanie przestrzenne Parku Arkońskiego w Szczecinie” – współautor, (pow. 84 ha), TUP, Szczecin 2001. Projekt prezentowany na wystawie ”Architektura krajobrazu w Polsce 1990-2000”, SARP-Oddział Warszawski, marzec 2001 r.

 • II nagroda w konkursie na „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ciągu ulicy Marszałkowskiej na odcinku od Placu Unii Lubelskiej do Ronda Dmowskiego” – współautor, OW SARP, Warszawa 2000 r. (I nagrody nie przyznano)

————————

Publikacje i wystawy

2017

2016

2015

 • red. Bartoszewicz D.: Żoliborz. Bitwa o plac Grunwaldzki. Tramwaje i Sukiennice? (udział z zespołem: T. Birezowskim, J. Damięckim, Z. Użdalewiczem, M. Falkowskim w wywiadzie dla GW Warszawa), 16.12.2015, Gazeta Wyborcza, Warszawa
 • Łowicka K.: „Budżet partycypacyjny w praktyce”. XVI Ogólnopolska Konferencja „Zielone miasto – w poszukiwaniu tożsamości”. Agencja Promocji Zieleni, Warszawa, 03-05 września 2015
 • Łowicka K., Majda T., Miłobędzki M., Olszewski T., Sawicka D. Śmiechowski D., Użdalewicz Z., Zaręba P.: „Rekomendacje dotyczące zagospodarowania Osi Stanisławowskiej w rejonie Portu Czerniakowskiego”. Publikacja z warsztatów eksperckich OW SARP dla Zarządu Mienia m. st. Warszawy. Warszawa, 2015

2014

 • Łowicka K.: „Wymagania stawiane w stosunku do projektanta zieleni, weryfikatora oraz inspektora nadzoru ds. zieleni na etapie zlecania usług”, Publikacja VII konferencji „Zarządzanie zielenią miejską” Dendros, 10.04.2014

2013

2010

 • Prezentacja działalności GRUPY W SQŁADZIE na wystawie Kreatywny Żoliborz. Żywiciel, Pl. Inwalidów. 24 – 30 wrzesień 2010r.

2009

 • Kazulo-Kleyff M., Łowicka K.: „Ogród wiślany” – prezentacja projektu w albumie: „Ogrody – projekty polskich architektów krajobrazu”, MUZA SA, 2009r.

2008

 • Kozak M.: Pomysły: romantyczny i szalony (m.in. prezentacja projektu GRUPY W SQŁADZIE: P.A.R.K. Świętokrzyski), Życie Warszawy, 11/06/2008
 • Kozak M.: Jak oddać ludziom centrum Warszawy (wywiad z GRUPĄ W SQŁADZIE, pracownią projektową WWAA i Grupą Centrala na temat PKiN) Życie Warszawy  28/03/2008
 • Łowicka K.: „Angażowanie społeczności lokalnej w proces przygotowania inwestycji, jako droga do budowania lepszej przestrzeni publicznej” Publikacja po ogólnopolskiej konferencji „Zielone miasto – sztuka czy rzemiosło” Agencja Promocji Zieleni 2008
 • Łowicka K.: Jak zagospodarować drogę S-8? Zieleń Miejska 2/2008r. i 3/2008r

2006

 • Łowicka K.: Działania informacyjno-konsultacyjne we wstępnej fazie przygotowania inwestycji drogowej jako droga do uzyskania akceptacji społecznej. Publikacja I Polskiego Kongresu Drogowego, Warszawa 2006r.
 • Łowicka K.: Most w zieleni. Zagospodarowanie terenu przy Trasie Mostu Północnego w Warszawie jako przykład kompensacji społecznych i przyrodniczych. Autostrady 5/2006r.
 • Łowicka K.: Projekt Parku Komunikacyjnego dla Warszawy jako zespół działań kompensacyjnych dla planowanej obwodnicy miejskiej. Autostrady nr 01-02/2006

2005

 • Łowicka K.: Projekt Parku Komunikacyjnego dla Warszawy jako zespół działań kompensacyjnych dla planowanej obwodnicy miejskiej. Publikacja po konferencji naukowo – technicznej w Nałęczowie, IZT, Lublin 2005.
 • Kozak M., Brzezińska A.: Ożywić lewy brzeg rzeki (wywiad z GRUPĄ W SQŁADZIE) Rzeczpospolita, 10/06/2005
 • Kosiacka E. „Projektowanie w krajobrazie otwartym” ARCHITEKTURA I BIZNES, 2005-7-8. Artykuł o warsztatach prof. Damięckiego i zdjęcie z happeningu: „Próba generalna otwarcia kapieliska na basenach Legii”
 • Gazeta wyborcza, „Festiwale – Wisłostrada„, 23/06/2005. Zdjęcia z happeningu: „Próba generalna otwarcia kapieliska na basenach Legii” jako zapowiedz Festiwalu Sztuki Otwartej

2004

 • Łowicka K.: Projektowanie zieleni przy drogach. Drogownictwo nr 6/2004

2002

 • Prezentacja „Studium zagospodarowania terenów Skarpy Warszawskiej i podskarpia na odcinku Starego Miasta” na wystawie Salonu Warszawskiego „Warszawa – miasto nad Wisłą?”, Centrum Sztuki Współczesnej, wrzesień 2002r.

2001

 • Kazulo-Kleyff M., Łowicka K.: Projekt zieleni na Marszałkowskiej, Publikacja po konferencji naukowo- technicznej „Zieleń Warszawy problemy i nadzieje – 5 lat później”, Powsin 2001r.
 • Prezentacja projektu  „Zagospodarowanie przestrzenne Parku Arkońskiego w Szczecinie” na wystawie ”Architektura krajobrazu w Polsce 1990-2000”, SARP-Oddział Warszawski, marzec 2001
 • Karp J.: „Zielona Bomba, Nowa zieleń na Marszałkowskiej„, Gazeta wyborcza, 2001-10-06/07. Wywiad z M. Kazulo i K. Łowicką nt. projektu zieleni na Marszałkowskiej
 • Łowicka K.: Katalog typowych urządzeń ochrony środowiska GDDKIA, IBDiM, Warszawa 2001 (współautor opracowania)
 • Łowicka K.: Zestaw drzew, krzewów oraz  roślin okrywowych do obsadzeń dróg publicznych GDDKiA, Katalog typowych urządzeń ochrony środowiska, IBDiM, Warszawa 2001

Kontakt: katarzyna@loowicka.pl_wytnij_to