fbKatarzyna Łowicka

architekt krajobrazu, urbanistka

Właścicielka firmy konsultingowo-projektowej PROINWESTYCJA
Twórczyni Centrum Interaktywnych Konsultacji Społecznych CIKS
Współzałożycielka GRUPY W SQŁADZIE

Ma na swoim koncie ponad 100 projektów, działań, szkoleń oraz opracowań z zakresu architektury krajobrazu, urbanistyki, komunikacji społecznej, konsultacji społecznych oraz ochrony środowiska.

Od 2006 r. wprowadza, praktykuje i bada różne narzędzia angażowania społeczności lokalnej w procesy planowania
i projektowania
 przestrzeni 
publicznych.

Ścieżka zawodowa:

2012 – 2014: Podyplomowe Studium Urbanistyki I Gospodarki Przestrzennej na  Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

2006 – do chwili obecnej: własna firma PROINWESTYCJA, doradztwo i obsługa konsultacji społecznych, promocja inwestycji, projektowanie terenów zieleni i rozwiązań z zakresu kompensacji społecznych, nadzory inwestorskie

2001 – do chwili obecnej: autorska grupa twórcza GRUPA W SQŁADZIE, udział w konkursach projektowych, projektowanie, działania w przestrzeni

2001 – 2004: Biuro Projektowo Badawcze Transprojekt – Warszawa Sp. z o.o., Specjalista ds. ochrony środowiska pełniący samodzielną funkcję w zakresie projektowania zieleni i ochrony środowiska

2002: uprawnienia kwalifikacyjne NOT/SITO Nr 103/2002 w zakresie Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni

1999 – 2001: własna firma PROGARDEN, zajmująca się projektowaniem terenów zieleni

1999 – 2000: Instytut Badawczy Dróg I Mostów, Technolog w Zakładzie Geotechniki w Pracowni Ekologii Transportu

1999: obrona pracy magisterskiej na kierunku ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU na Wydziale Ogrodniczym SGGW: „Organizacja Miejsc Obsługi Podróżnych przy autostradach w Polsce”

 Organizacje:

Stowarzyszenie Architektów Rzeczypospolitej Polskiej  (SARP, Oddział Warszawski) od 2001 r. Członek Zarządu Sekcji Architektury Krajobrazu od 2003r.. Od 2016 r. przewodnicząca Sekcji Architektury Krajobrazu OW SARP. Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału Warszawskiego SARP w kadencji 2015-2019. Członek Kolegium Sędziów Konkursowych w kadencji 2019-2023

Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej  (ZWRP, Oddział Warszawski) od 2000 r. do 2019 r. Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału Warszawskiego – od 2001r. do 2010r. (3 kadencje)

—————————————-

Publikacje i wystawy

2017

2016

2015

 • red. Bartoszewicz D.: Żoliborz. Bitwa o plac Grunwaldzki. Tramwaje i Sukiennice? (udział z zespołem: T. Birezowskim, J. Damięckim, Z. Użdalewiczem, M. Falkowskim w wywiadzie dla GW Warszawa), 16.12.2015, Gazeta Wyborcza, Warszawa
 • Łowicka K.: „Budżet partycypacyjny w praktyce”. XVI Ogólnopolska Konferencja „Zielone miasto – w poszukiwaniu tożsamości”. Agencja Promocji Zieleni, Warszawa, 03-05 września 2015
 • Łowicka K., Majda T., Miłobędzki M., Olszewski T., Sawicka D. Śmiechowski D., Użdalewicz Z., Zaręba P.: „Rekomendacje dotyczące zagospodarowania Osi Stanisławowskiej w rejonie Portu Czerniakowskiego”. Publikacja z warsztatów eksperckich OW SARP dla Zarządu Mienia m. st. Warszawy. Warszawa, 2015

2014

 • Łowicka K.: „Wymagania stawiane w stosunku do projektanta zieleni, weryfikatora oraz inspektora nadzoru ds. zieleni na etapie zlecania usług”, Publikacja VII konferencji „Zarządzanie zielenią miejską” Dendros, 10.04.2014

2013

2010

 • Prezentacja działalności GRUPY W SQŁADZIE na wystawie Kreatywny Żoliborz. Żywiciel, Pl. Inwalidów. 24 – 30 wrzesień 2010r.

2009

 • Kazulo-Kleyff M., Łowicka K.: „Ogród wiślany” – prezentacja projektu w albumie: „Ogrody – projekty polskich architektów krajobrazu”, MUZA SA, 2009r.

2008

 • Kozak M.: Pomysły: romantyczny i szalony (m.in. prezentacja projektu GRUPY W SQŁADZIE: P.A.R.K. Świętokrzyski), Życie Warszawy, 11/06/2008
 • Kozak M.: Jak oddać ludziom centrum Warszawy (wywiad z GRUPĄ W SQŁADZIE, pracownią projektową WWAA i Grupą Centrala na temat PKiN) Życie Warszawy  28/03/2008
 • Łowicka K.: „Angażowanie społeczności lokalnej w proces przygotowania inwestycji, jako droga do budowania lepszej przestrzeni publicznej” Publikacja po ogólnopolskiej konferencji „Zielone miasto – sztuka czy rzemiosło” Agencja Promocji Zieleni 2008
 • Łowicka K.: Jak zagospodarować drogę S-8? Zieleń Miejska 2/2008r. i 3/2008r

2006

 • Łowicka K.: Działania informacyjno-konsultacyjne we wstępnej fazie przygotowania inwestycji drogowej jako droga do uzyskania akceptacji społecznej. Publikacja I Polskiego Kongresu Drogowego, Warszawa 2006r.
 • Łowicka K.: Most w zieleni. Zagospodarowanie terenu przy Trasie Mostu Północnego w Warszawie jako przykład kompensacji społecznych i przyrodniczych. Autostrady 5/2006r.
 • Łowicka K.: Projekt Parku Komunikacyjnego dla Warszawy jako zespół działań kompensacyjnych dla planowanej obwodnicy miejskiej. Autostrady nr 01-02/2006

2005

 • Łowicka K.: Projekt Parku Komunikacyjnego dla Warszawy jako zespół działań kompensacyjnych dla planowanej obwodnicy miejskiej. Publikacja po konferencji naukowo – technicznej w Nałęczowie, IZT, Lublin 2005.
 • Kozak M., Brzezińska A.: Ożywić lewy brzeg rzeki (wywiad z GRUPĄ W SQŁADZIE) Rzeczpospolita, 10/06/2005
 • Kosiacka E. „Projektowanie w krajobrazie otwartym” ARCHITEKTURA I BIZNES, 2005-7-8. Artykuł o warsztatach prof. Damięckiego i zdjęcie z happeningu: „Próba generalna otwarcia kapieliska na basenach Legii”
 • Gazeta wyborcza, „Festiwale – Wisłostrada„, 23/06/2005. Zdjęcia z happeningu: „Próba generalna otwarcia kapieliska na basenach Legii” jako zapowiedz Festiwalu Sztuki Otwartej

2004

 • Łowicka K.: Projektowanie zieleni przy drogach. Drogownictwo nr 6/2004

2002

 • Prezentacja „Studium zagospodarowania terenów Skarpy Warszawskiej i podskarpia na odcinku Starego Miasta” na wystawie Salonu Warszawskiego „Warszawa – miasto nad Wisłą?”, Centrum Sztuki Współczesnej, wrzesień 2002r.

2001

 • Kazulo-Kleyff M., Łowicka K.: Projekt zieleni na Marszałkowskiej, Publikacja po konferencji naukowo- technicznej „Zieleń Warszawy problemy i nadzieje – 5 lat później”, Powsin 2001r.
 • Prezentacja projektu  „Zagospodarowanie przestrzenne Parku Arkońskiego w Szczecinie” na wystawie ”Architektura krajobrazu w Polsce 1990-2000”, SARP-Oddział Warszawski, marzec 2001
 • Karp J.: „Zielona Bomba, Nowa zieleń na Marszałkowskiej„, Gazeta wyborcza, 2001-10-06/07. Wywiad z M. Kazulo i K. Łowicką nt. projektu zieleni na Marszałkowskiej
 • Łowicka K.: Katalog typowych urządzeń ochrony środowiska GDDKIA, IBDiM, Warszawa 2001 (współautor opracowania)
 • Łowicka K.: Zestaw drzew, krzewów oraz  roślin okrywowych do obsadzeń dróg publicznych GDDKiA, Katalog typowych urządzeń ochrony środowiska, IBDiM, Warszawa 2001

Kontakt: katarzyna@loowicka.pl_wytnij_to

 

Dodaj komentarz