Działania w krajobrazie Happeningi Instalacje przestrzenne SQ WSZYSTKIE DZIEDZINY

Instalacja plastyczna w ramach Big jump

CO: Instalacja plastyczna przy kolektorze ściekowym w ramach polskiej edycji BIG JUMP na terenie Warszawy, promującej aktywne działanie na rzecz poprawy stanu rzek w Europie

Read More