Analizy, studia, oceny i wytyczne, Architektura krajobrazu, Konsultacje społeczne, Ochrona środowiska, Partycypacja społeczna, Proinwestycja, Projekty, Urbanistyka, Warsztaty partycypacyjne, WSZYSTKIE DZIEDZINY

Warsztaty projektowe służące opracowaniu koncepcji zagospodarowania terenów zieleni wokół Centrum Nauki Kopernik

CO: Poprowadzenie jednej z dwóch grup uczestników trzydniowych warsztatów projektowych służących opracowaniu koncepcji zagospodarowania terenów zieleni wokół Centrum Nauki KopernikGDZIE: […]