Działania w krajobrazie Happeningi Instalacje przestrzenne SQ WSZYSTKIE DZIEDZINY

Instalacja plastyczna w ramach Big jump

05_07_bigjump_projektCO: Instalacja plastyczna przy kolektorze ściekowym w ramach polskiej edycji BIG JUMP na terenie Warszawy, promującej aktywne działanie na rzecz poprawy stanu rzek w Europie

GDZIE: plaża przy cyplu Czerniakowskim nad Wisłą, Warszawa

KIEDY: 17 lipca 2005

KTO: GRUPA  W SQŁADZIE: arch. kraj. Magdalena Kazulo-Kleyff, arch. kraj. Katarzyna Łowicka i Przyjaciele

KOORDYNATOR Big Jump w Warszawie: Fundacja „Ja Wisła”

Instalacja miała na celu zwrócenie uwagi społeczności miasta i decydentów na nierozwiązany od lat problem zrzutu nieoczyszczonych ścieków ze stolicy kraju do Wisły oraz wywołanie społecznej dyskusji na temat konieczności budowy oczyszczalni ścieków dla Warszawy.

05_07_bigjump_kaita05_07_bigjump_maima

05_07_bigjump_03_ma

05_07_bigjump_00-s05_07_bigjump_06-s

 

05_07_bigjump_zasepa-m_00105_07_bigjump_zasepa-m_00205_07_bigjump_ma_511

Dodaj komentarz