Architektura krajobrazu Koordynacja, weryfikacja, nadzór Proinwestycja Projekty Urbanistyka

Doradztwo i nadzór autorski nad realizacją Skweru Krasińskiego

CO: 1) Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego dotyczącego zadania „Infrastruktura „Zielone ulice” – Etap I w zakresie ulicy Krasińskiego na odcinku od ul. Broniewskiego do ul. Powązkowskiej

Read More