Działania informacyjno-promocyjne Konsultacje społeczne Partycypacja społeczna Proinwestycja Public relations WSZYSTKIE DZIEDZINY

Program działań informacyjno-konsultacyjnych dot. S8 Marki-Radzymin

06_marki-program
CO:
Program działań informacyjno – konsultacyjnych przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-8 w kierunku Białegostoku

GDZIE: tereny wzdłuż projektowanej drogi ekspresowej S-8 na odcinku od projektowanej Wschodniej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Radzymina, miasta: Marki,  Zielonka, Kobyłka oraz miasto i gmina Radzymin
KIEDY: 2006

KTO: Katarzyna Łowicka, PROINWESTYCJA

DLA KOGO: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Warszawa

Dodaj komentarz