Architektura krajobrazu Kompensacje społeczne Partycypacja społeczna Proinwestycja Warsztaty partycypacyjne WSZYSTKIE DZIEDZINY

Warsztaty projektowe dot. zagospodarowania otoczenia S8

06_s8-warsztatyCO: Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu projektowego: „Jak zagospodarować otoczenie planowanej drogi S8?” dla przedstawicieli władz samorządowych, organizacji pozarządowych i mieszkańców 4 miast: Marki, Zielonka, Kobyłka i Radzymin oraz dla uczniów Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie, (5 warsztatów, 10 sesji po 3 godziny, w sumie ok. 120 uczestników)

GDZIE: miasta: Marki,  Zielonka, Kobyłka oraz miasto i gmina Radzymin, woj. mazowieckie

KIEDY: luty 2007

KTO: arch. kraj. Katarzyna Łowicka, PROINWESTYCJA

DLA KOGO: Studio Ogród (dla GDDKiA Oddział w Warszawie)

Czas i miejsce
W lutym 2007r., zorganizowano 5 warsztatów projektowych, każdy odbył się w dwóch sesjach. Dzięki gościnności Burmistrzów Marek, Kobyłki, Zielonki i Radzymina, a także Dyrekcji Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie, warsztaty odbyły się na terenie 4 urzędów miast oraz na terenie szkoły w Radzyminie.

Cele warsztatu:

  • Rozpoczęcie dyskusji: „Jak wykorzystać obecność drogi S8 dla rozwoju powiatu i miasta?”
  • Rozpoznanie oczekiwań społecznych i zebranie propozycji dotyczących zagospodarowania otoczenia planowanej drogi

Uczestnicy:
Organizatorom warsztatu zależało, aby w spotkaniach udział wzięli przedstawiciele lokalnej społeczności, którzy aktywnie włączyliby się w tworzenie wizji rozwoju miasta w związku z planowaną inwestycją drogową.

Opis warsztatu:
Na pierwszej sesji arch. kraj. Katarzyna Łowicka, omówiła ogólne zasady ochrony środowiska i przykłady zagospodarowania otoczenia nowoczesnych dróg.
Na drugiej sesji Uczestnicy przedstawili propozycje zagospodarowania terenów sąsiadujących z planowaną inwestycją. Młodzież z Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie opracowała propozycję dla terenu wzdłuż całego odcinka projektowanej trasy, uczestnicy warsztatów w 4 urzędach miast pracowali nad propozycjami dotyczącymi terenu danego miasta.
Wyniki 10 sesji warsztatu projektowego: 
Powstało 7 propozycji. Autorami prac są pracownicy 4 urzędów miast, Stowarzyszenie Forum Radzymińskie, Stowarzyszenie Rada Osiedla Malinowa oraz Młodzież z Technikum Terenów Zieleni pod kierunkiem pani Agnieszki Sokołowskiej.
Wyniki warsztatu projektowego zaprezentowane zostały na wystawie: „Jak zagospodarować otoczenie planowanej drogi S-8?”, która została zorganizowana w Urzędach Miast: Marki, Zielonka, Kobyłka oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin. Wystawę opracowała Katarzyna Łowicka.

06_s8-ekspozycja

Dodaj komentarz