Analizy, studia, oceny i wytyczne Architektura krajobrazu Ochrona środowiska Proinwestycja Projekty WSZYSTKIE DZIEDZINY

Projekt wstępny modernizacji niecki w kształcie wieloryba na terenie Parku im. Romana Kozłowskiego

CO: Opracowanie Projektu wstępnego dla inwestycji polegającej na modernizacji części terenu Parku im. Romana Kozłowskiego, poprzez budowę – na miejscu niecki w kształcie wieloryba – szczelnego oczka wodnego i fontanny oraz zagospodarowanie ich otoczenia poprzez wykonanie nawierzchni, budowę i montaż obiektów małej architektury i nasadzenia zieleni wraz z budową przyłącza wodociągowego, podziemnej komory technicznej i niezbędnych instalacji
GDZIE: Warszawa, Dzielnica Ursynów, Park im. Romana Kozłowskiego, część działek nr 5/3 i nr 11/8 w obrębie 1-10-01
KIEDY: 10-12.2019
KTO: PROINWESTYCJA Katarzyna Łowicka
Zespół:
Główny projektant: mgr inż. arch. kraj. Katarzyna Łowicka, architektura krajobrazu, urbanistyka
Współpraca projektowa: mgr inż. Tomasz Gałazin, branża sanitarna
Kosztorys szacunkowy: inż. Adam Grodzki
DLA KOGO: Dzielnica Ursynów m.st. Warszawa

W ramach projektu wstępnego dla inwestycji zostały opracowane:

  • Koncepcja zagospodarowania terenu
  • Podstawowe wymagania dotyczące kolejnych etapów przygotowania inwestycji

Celem opracowania Koncepcji zagospodarowania terenu było określenie zamierzenia inwestycyjnego poprzez przedstawienie go w spójnej formie opisowej oraz graficznej. Koncepcja służy określeniu planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyce zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu.

Celem opracowania Podstawowych wymagań dotyczących kolejnych etapów przygotowania inwestycji było określenie wymagań do etapu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wymagań do etapu realizacji robót budowlanych.

Projekt wstępny – część 1. Rys. 4 Pergola z siedziskiem, plac wodny z fontannami oraz podesty drewniane nad oczkiem wodnym – Plan sytuacyjny. PROINWESTYCJA Łowicka Katarzyna

Koncepcja zagospodarowania terenu została opracowana w oparciu o „Koncepcję finalną rewitalizacji niecki po fontannie u podnóża Kopy Cwila w Parku im. Romana Kozłowskiego”, opracowaną w 2018 roku przez firmę Proinwestycja Łowicka Katarzyna.