Działania w krajobrazie Happeningi Instalacje przestrzenne SQ WSZYSTKIE DZIEDZINY

Instalacja przestrzenna „Czerwoną linią malowane”

05_06_fso_07CO: instalacja przestrzenna w krajobrazie w ramach Festiwalu Sztuki Otwartej Wisłostrada

GDZIE: Cypel Czerniakowski, Warszawa

KIEDY: 24-26 czerwca 2005

KTO: GRUPA  W SQŁADZIE: arch. kraj. Magdalena Kazulo-Kleyff, arch. kraj. Katarzyna Łowicka. Na zdjęciu w instalacji działają: arch. Kajka Woźnicka i arch. Krzysiek Rutkowski

ORGANIZATOR FESTIWALU: Stowarzyszenie Artystyczne MAKATA

Instalacja została zaplanowana na otwarcie Festiwalu Sztuki Otwartej Wisłostrada, 24 czerwca 2005 r., na terenie Ośrodka Harcerskiego na Cyplu Czerniakowskim, jako jedno z wydarzeń festiwalu.

Założeniem instalacji było podkreślenie piękna ukształtowania terenu. Projekt miał na celu zwrócenie uwagi na otaczający krajobraz i uwrażliwienie odbiorców na możliwości twórczego działania w przestrzeni. Obniżenie terenu pomiędzy groblą a drogą dojazdową do bazy Ośrodka Harcerskiego, na czas Festiwalu zostało przeniknięte przez czerwoną strukturę. Struktura ta poprzez jaskrawą, obcą naturze formę, kontrastowała z organicznością i miękkością naturalnych kształtów trawiastych zagłębień. W czasie trwania festiwalu, instalacja była przestrzenią teatralną, parateatralną i polem do działań.

05_06_fso_teren

05_06_fso_projekt

05_06_fso_projekt_02

05_06_fso_03

05_06_fso_02-s

05_06_fso_01-s

 

 

05_06_fso_1405_06_fso_15-s05_06_fso_12-s

 

Dodaj komentarz