Architektura krajobrazu Koordynacja, weryfikacja, nadzór Ochrona środowiska Proinwestycja WSZYSTKIE DZIEDZINY

Nadzór inwestorski przy projekcie i budowie A1 Stryków-Tuszyn

CO: Pełnienie funkcji specjalisty ds. ochrony środowiska i kontaktów ze społecznością lokalną, w tym weryfikacja: projektu budowlanego zieleni, ponownego raportu o oddziaływaniu na środowisko, projektu wykonawczego zieleni, szczegółowych specyfikacji technicznych (SSTWiORB), programu zapewnienia jakości (PZJ)

GDZIE: autostrada A1 Stryków – węzeł „Tuszyn”, woj. łódzkie

KIEDY: 2011, 2012, 2013 – do teraz

KTO: arch. kraj. Katarzyna Łowicka, PROINWESTYCJA

DLA KOGO: E&L Architects sp. z o.o., obecnie TPF Sp. z o.o. (dla GDDKiA Oddział w Łodzi)

Dodaj komentarz