Konsultacje społeczne Koordynacja, weryfikacja, nadzór Partycypacja społeczna Publikacje WSZYSTKIE DZIEDZINY

Wspieranie kreatywnej i przedsiębiorczej Pragi

10_praga_warsztat_3CO: Współpracowanie „Planu Wykonawczego dla wzmocnienia dzielnicy kreatywnej na Pradze” oraz koordynacja wszystkich działań związanych z tworzeniem Planu

GDZIE: Warszawa

KIEDY: 2010

KTO: arch. kraj. Katarzyna Łowicka, PROINWESTYCJA; Raport: Peter Richards, przy współpracy z Moniką Komorowską, Magdaleną Latuch, Katarzyną Łowicką, Anną Mamińską, Karoliną Plutą i Anną Marią Żurek pod kierownictwem Gabinetu Prezydenta oraz Biura Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

DLA KOGO: Miasto Stołeczne Warszawa

Zakres moich obowiązków przy realizacji projektu:

 1. Udział w opracowaniu procesu stworzenia Planu wykonawczego dla dzielnicy kreatywnej
 2. Udział w opracowaniu koncepcji warsztatów przygotowujących Plan Wykonawczy
 3. Aktywny udział w 4 warsztatach i dyskusjach z cyklu: „Z Pragą dla Pragi. Wspieranie kreatywnej i przedsiębiorczej dzielnicy” (grach miejskich „Future City Game”), w dniach 7.09.2010 r., 8.09.2010 r., 14.09.2010 r. i 15.09.2010, na terenie Pragi Północ.
 4. Po każdym z czterech warsztatów opracowanie raportu cząstkowego z pracy jednego z pięciu zespołów pracujących na warsztacie. Raporty były jedną ze składowych Planu Wykonawczego.
 5. Udział w opracowaniu koncepcji warsztatu kończącego proces konsultacji
 6. Aktywny udział w spotkaniu wewnętrznym po czterech warsztatach, w trakcie którego została opracowana wstępna synteza do konsultacji podczas końcowego warsztatu
 7. Aktywny udział w 1-dniowym warsztacie kończącym proces konsultacji oraz opracowanie raportu cząstkowego dla Stratega Projektu
 8. Pełnienie roli Project Managera, tj.:
  –  Przygotowywanie harmonogramu realizacji projektu
  –  Monitorowanie i kontrola realizacji projektu na poszczególnych jego etapach
  –  Ustalenie zakresu obowiązków 4 liderów i mistrza gry
  –  Udział w organizacji warsztatów, w tym kwestii związanych z ich lokalizacją
  –  Utrzymywanie kontaktu z partnerami i koordynacja ich działań
  –  Uczestnictwo w spotkaniach organizacyjnych z partnerami
  –  Tworzenie dla Zamawiającego raportów po ww. spotkaniach oraz agendy przed spotkaniami

Opracowanie „Planu …” stanowiło jedno z działań prowadzonych przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy w ramach międzynarodowego projektu „CREATIVE METROPOLES – METROPOLIE KREATYWNE – Wzmacnianie strategii publicznych i narzędzi wsparcia w celu rozwijania ekonomicznego potencjału branż kreatywnych”.

Założeniem projektu było, aby „Plan …” był oparty na diagnozie aktualnej sytuacji Pragi i pomysłach na przyszłość stworzonych we współpracy z mieszkańcami, przedsiębiorcami, urzędnikami, ekspertami, działaczami lokalnymi – organizacjami pozarządowymi. W ramach ww. projektu zorganizowano m.in. cykl warsztatów konsultacyjnych, pod hasłem „Z Pragą, dla Pragi. Wspieranie kreatywnej i przedsiębiorczej dzielnicy”.

Warsztaty odbyły się w czterech grupach tematycznych: przestrzeń, społeczność i sąsiedztwo, kreatywne umiejętności oraz przepływ informacji. Uczestnicy projektu: prażanie z wyboru bądź urodzenia, urzędnicy, politycy, artyści, przedsiębiorcy, animatorzy kultury, ludzie starsi i ludzie młodsi w trakcie warsztatów starali się przeanalizować praski „stan rzeczy” w kontekście czterech wytypowanych tematów i przedstawić rekomendacje na przyszłość. Zalecenia te, stały się podstawą planu działania dla dzielnicy, która powoli staje się warszawskim zagłębiem kreatywnym. Plan został opracowany i przekazany władzom dzielnicy.

10_praga_warsztat_340

10_praga_warsztat_2-34010_praga_warsztat_1

Pobierz Raport Wspieranie przemysłów kreatywnych na Pradze Północ – wytyczne do opracowania planu działania

Więcej o projekcie „Z pragą dla Pragi”:

zpragadlapragi.artklaster.pl

creatives.waw.pl

Dodaj komentarz