Architektura krajobrazu Działania w krajobrazie Instalacje przestrzenne SQ Wystawy i nagrody

„Przemiany” – działania GRUPY W SQŁADZIE w ramach wystawy w Zamku Tucznie „Krajobraz Życia – Życie Krajobrazu”

20190501_133727__sq__JDCO: instalacja plastyczna nad rzeką, video oraz pokaz video na dziedzińcu zamku
GDZIE: rzeka Runica i Zamek Tuczno, Dom Architekta SARP, ul. Zamkowa 1, Tuczno, Zachodniopomorskie
KIEDY: 30.04.2019 r. – 02.06.2019 r.
KTO: GRUPA W SQŁADZIE:

  • arch. kraj. Magdalena Kazulo-Kleyff
  • arch. kraj. Katarzyna Łowicka

DLA KOGO: wszyscy zainteresowani
ORGANIZATORZY WYSTAWY:

  • Dom Architekta SARP – Zamek w Tucznie
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

KURATOR WYSTAWY:

  • dr arch. kraj. Izabela Dymitryszyn

Kredo GRUPY W SQŁADZIE

Nawet drobina jest piękna, ma swój wewnętrzny blask, energię, która sprawia, że żyje, albo że po prostu jest. Nawet to, co kiedyś żyło nadal jest częścią życia, bo ma w sobie pamięć przeszłości.
Każdy liść drzewa, szum poruszanej na wietrze trawy, szelest skrzydeł przelatującego owada, oddech człowieka są oznaką życia.
Wystarczy otworzyć oczy i patrzeć. Cieszyć się okruchem kosmosu, bo nim też jesteśmy.
Zatrzymaj się i kochaj, bo jesteś częścią tej Miłości.

20190430_143153__sqIdea

Idea zwrócenia uwagi na krajobraz, jego istnienie i naszą w nim obecność, piękno każdego jego fragmentu, piękno, którego nie zauważamy, bo zbyt jesteśmy pochłonięci pogonią w codziennej krzątaninie. Piękno, które daje nam wyciszenie i ukojenie. Zwrócenie uwagi na to, jaki mamy wpływ na krajobraz… Już samo pojawienie się człowieka zmienia go nieodwracalnie… Refleksja nad tym jak przemienia nas krajobraz.

„PRZEMIANY” – instalacja plastyczna nad rzeką oraz pokaz video na dziedzińcu zamku

Otwórz oczy i patrz…zatrzymaj się na chwilę… skoncentruj się na tym co widzisz i słyszysz… Wejrzyj w tą rzekę, popatrz co i jak odbija…

Zobacz i usłysz te drzewa, ptaki, kolory, odcienie, refleksy, falowanie, …

Wczuj się w to co Cię zainteresowało…

Przeżyj swój czas tutaj.

Instalacja plastyczna – dokumentacja fotograficzna
20190501_135706__sq
20190501_120235__SQ20190430_20192620190501_123933__sq20190501_130831__sq20190501_130525__sq20190501_131552__sq20190501_224331_sq20190501_233403_SQ

„Przemiany” – video GRUPY W SQŁADZIE w ramach wystawy w Zamku Tucznie „Krajobraz Życia – Życie Krajobrazu”

AUTOR FILMU: GRUPA W SQŁADZIE: Magdalena Kazulo-Kleyff i Katarzyna Łowicka
Film powstał w związku z wystawą w Zamku w Tucznie „Krajobraz Życia – Życie Krajobrazu”.
Video-rejestracja została po raz pierwszy wyświetlana na dziedzińcu Zamku w Tucznie w dniu 1 maja (prapremiera) oraz podczas wernisażu wystawy „Krajobraz Życia – Życie Krajobrazu” w dniu 3 maja 2019 r.

SLAYDFilm pt. PRZEMIANY jest zanurzeniem się w instalację plastyczną o tym samym tytule, wykonaną przez GRUPĘ W SQŁADZIE, nad rzeką u podnóża Zamku w Tucznie.

Przy realizacji instalacji plastycznej i video-rejestracji przyświecała nam idea zwrócenia uwagi na krajobraz, jego istnienie i naszą w nim obecność, piękno każdego jego fragmentu, piękno, którego nie zauważamy, bo zbyt jesteśmy pochłonięci pogonią w codziennej krzątaninie. Krajobraz to dla nas piękno, które daje nam wyciszenie i ukojenie.

O wystawie „Krajobraz Życia – Życie Krajobrazu”

Na wystawie „Krajobraz Życia – Życie Krajobrazu”, zorganizowanej w tuczyńskim zamku, swoje prace zaprezentowało 34 twórców: studentów i wykładowców Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach i Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz ich przyjaciele.

W głównej mierze twórcy studiują lub zajmują się zawodowo kształtowaniem krajobrazu i sztuką krajobrazu. Wkład w powstanie wystawy i towarzyszących jej wydarzeń mieli także mieszkańcy Tuczna: Janusz Gajowiecki i Paweł Sochacki.

Wernisaż wystawy odbył się 3 maja 2019 r.

– Do ochrony krajobrazu zobowiązuje nas dokument przyjęty przez Polskę w 2006 roku, mianowicie Europejska Konwencja Krajobrazowa. Odkąd ją przyjęliśmy, naszą powinnością stała się ochrona endemicznych krajobrazów oraz ochrona ich różnorodności – mówi kurator wystawy Izabela Dymitryszyn z SGGW w Warszawie. – Ochrona ta zgodnie z Konwencją, realizowana ma być między innymi poprzez ukazywanie i upowszechnianie piękna, znaczeń, wrażeń z odbioru krajobrazu, definiujących wartości rodzimych krajobrazów, których doświadczamy w życiu codziennym. Dlatego na naszej wystawie wszyscy twórcy próbują ukazać wrażenia, znaczenia, wartości, które w krajobrazach dostrzegają. Myślą przewodnią naszej wystawy jest różnorodność postrzegania krajobrazu.

Twórcy korzystali z wielu technik, jak malarstwo olejne, rysunek, fotografia, rzeźba i film. W okolicy zamku można też podziwiać instalacje przestrzenne.

Patroni merytoryczni:

  • J.M. Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Stowarzyszenie Architektów Rzeczpospolitej Polskiej,
  • Stowarzyszenie Genius Loci

Patroni medialni: czasopismo Arche, Extra Wałcz, TV Asta

Sponsor generalny: Ludwig Czekolada sp. z o. o.

Zamek Tuczno i rzeka Runica

Zamek Tuczno jest własnością Stowarzyszenia Architektów Polskich w Warszawie. Jest to jeden z Domów Pracy Twórczej Architekta (drugi Dom mieści się w Kazimierzu Dolnym, przy ul. Rynek 20). Obecnie operatorem obiektu jest Zamek w Tucznie sp. z o.o., który prowadzi hotel oraz centrum konferencyjne. Więcej o Zamku Tuczno: http://www.zamek-tuczno.com.pl/c/hotel,7

U podnóża zamku płynie rzeka Runica, łącząc jezioro Liptowskie, z jez. Zamkowym i jez. Tuczno. Jej wody wpadają do Morza Bałtyckiego poprzez rzekę Płocicznę, rz. Drawę, rz. Noteć, rz. Wartę i rz. Odrę. Rzeka Runica w ujściowym odcinku stanowi północną granicę Drawieńskiego Parku Narodowego.

20190501_134036