Architektura krajobrazu Konsultacje społeczne Partycypacja społeczna Proinwestycja Projekty WSZYSTKIE DZIEDZINY

Koncepcja rewitalizacji niecki po fontannie u podnóża Kopy Cwila w Parku im. Romana Kozłowskiego

18_06_Wieloryb_konc-wynikowa_wizualizacja2_ProinwestycjaCO: Opracowanie wstępnej koncepcji zagospodarowania fragmentu terenu Parku im. Romana Kozłowskiego, obejmującego teren niecki i jej otoczenie oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych dot. zagospodarowania części terenu u podnóża Kopy Cwila – rewitalizacja niecki po fontannie

GDZIE: Warszawa, Dzielnica Ursynów

KIEDY: 02.2018 r. – 06.2018 r.

KTO: PROINWESTYCJA Katarzyna Łowicka

Zespół projektowy:

  • mgr inż. arch. kraj. Katarzyna Łowicka – architektura krajobrazu, urbanistyka, koordynacja
  • inż. arch. kraj. Dominik Tyborowski – wizualizacje, opracowanie graficzne
  • mgr inż. arch. Tomasz Birezowski – architektura, wizualizacje

 DLA KOGO: Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

dz1Stan istniejący

Wstępna koncepcja

W związku z propozycjami odtworzenia/ uruchomienia niecki po fontannie u podnóża Kopy Cwila i wobec petycji mieszkańców, Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy uruchomił proces konsultacji społecznych, których celem jest poznanie i zebranie oczekiwań mieszkańców oraz wszystkich zainteresowanych stron dotyczących zagospodarowania niecki po fontannie u podnóża Kopy Cwila. Na potrzeby ww. dyskusji Urząd zlecił opracowane wstępnej koncepcji w dwóch wariantach.

Wariant 1 Rewitalizacja Wieloryba

Koncepcja zakłada rewitalizację niecki wodnej w parku Kozłowskiego u podnóży Kopy Cwila przy zachowaniu obecnego kształtu zagłębienia. Na dnie zbiornika wodnego przewidziano ułożenie ścieżki z głazów, po których będzie można spacerować. Wokół ursynowskiego „wieloryba’ przewidziano nasadzenia roślinne w postaci drzew i krzewów liściastych i iglastych, traw ozdobnych, bylin oraz roślinności wodnej. Całość kompozycji dopełnia mała architektura w postaci drewnianych leżanek, siedzisk oraz podestu zlokalizowanego przy brzegu zbiornika wodnego. Na kierunkach istniejących przedeptów doprojektowano ścieżki spacerowe z nawierzchni żwirowo-gliniastej (przepuszczalnej). Fontanna oraz zagospodarowanie wokół mają zostać podświetlone.

Wst?pna koncepcja odtworzenia niecki wodnej pod Kop? CwilaWst?pna koncepcja odtworzenia niecki wodnej pod Kop? CwilaWst?pna koncepcja odtworzenia niecki wodnej pod Kop? CwilaWst?pna koncepcja odtworzenia niecki wodnej pod Kop? Cwila

Wst?pna koncepcja odtworzenia niecki wodnej pod Kop? CwilaWariant 2 Plac wodny 

Koncepcja zakłada utworzenie – w miejsce istniejącej niecki u podnóża Kopy Cwila – placu wodnego z różnorodnymi atrakcjami wodnymi i małą architekturą. Wśród atrakcji wodnych zaproponowano fontanny posadzkowe, fontanna z burtą do siedzenia, gejzery, kaskada wodna ze zjeżdżalnią, urządzenia napędzane siłą mięśni z dyszami wodnymi oraz poidełko. Wokół placu przewidziano budowę trejaży i pergoli (tj. pojedynczych i podwójnych ażurowych podpór pod pnącza) z drewnianymi siedziskami oraz tarasowo ułożone drewniane podesty. Wokół zaprojektowano nasadzenia roślinne w postaci krzewów iglastych i liściastych, pnączy oraz traw ozdobnych i bylin. Na kierunkach istniejących przedeptów doprojektowano ścieżki spacerowe. Plac i ścieżki projektuje się z nawierzchni utwardzonej (np. płyty betonowe). Plac z atrakcjami wodnymi oraz siedziska będą podświetlane nocą, co umożliwi korzystanie z niego całą dobę.

W2 plansza__ProinwestycjaW2 wizualizacja1W2 wizualizacja2

Wst?pna koncepcja odtworzenia niecki wodnej pod Kop? CwilaKonsultacje społeczne

W dniach 3-23 kwietnia 2018 r. projektanci przeprowadzili spotkania konsultacyjne dot. wstępnej koncepcji, była też aktywna ankieta internetowa. Następnie opracowany został raport z konsultacji społecznych i finalna koncepcja, która została zaprezentowana publicznie w czerwcu 2018 r.

W trakcie konsultacji społecznych dowiadywaliśmy się jaki jest preferowany sposób rewitalizacji  tego miejsca. Urząd Dzielnicy Ursynów chciał zebrać opinie i sugestie, co konkretnie powinno w tym miejscu powstać, czy odtworzyć dawnego „wieloryba” – fontanny (wariant 1), czy też zagospodarować teren w zupełnie inny, nowatorski sposób (wariant 2).

Punkty konsultacyjne zorganizowano:

  • 11 kwietnia (środa) w godz. 14.00-18.00 – przy stacji metra Ursynów
  • 18 kwietnia (środa) w godz. 14.00-18.00 – przy stacji metra Stokłosy
  • 21 kwietnia (sobota) w godz. 11.30-16.00 – przy niecce pod Kopą Cwila
  • 23 kwietnia (poniedziałek) w godz. 12.00-18.0 – Urząd Dzielnicy Ursynów

Do 6 maja 2018 r. można było przesyłać uwagi na adres konsultacjespoleczne@ursynow.pl

Ostateczna koncepcja

Ostateczny projekt niecki został pokazany 9 czerwca podczas Dni Ursynowa, a następnie pod koniec czerwca na otwartym spotkaniu z mieszkańcami.

Koncepcja wynikowa, opracowana przez zespół projektowy pracowni PROINWESTYCJA Łowicka Katarzyna – stanowi odpowiedź na postulaty zgłoszone w czasie konsultacji społecznych, które przeprowadzono w okresie od 11 kwietnia do 6 maja 2018 roku.

Projekt zakłada zachowanie obecnego kształtu zagłębienia w kształcie wieloryba, odtworzenie kaskady wodnej oraz fontann w zbiorniku oraz wprowadzenie wokół atrakcyjnej zieleni.  Przeważającą powierzchnię niecki (ok 570 m2) przeznaczono na zbiornik wodny, ze strefami z roślinnością wodną. Na dnie zbiornika wodnego przewidziano ułożenie ścieżki z płaskich głazów, po których będzie można spacerować. W miejscu „ogona” wieloryba zaproponowano utworzenie placu wodnego (ok 120 m2) z atrakcjami wodnymi typu fontanny posadzkowe, sztuczny strumień i dysza mgielna.

Całość kompozycji dopełnia rozmieszczona wokół mała architektura w postaci drewnianych pomostów, „mostku”, ławek, leżanek, pergoli z siedziskiem o zmiennym nachyleniu, a także poidełka, stojaków dla rowerów, koszy na śmieci. W sąsiedztwie pergoli oraz w miejscu istniejących przedeptów zaprojektowano nowe ścieżki spacerowe z nawierzchni żwirowo-gliniastej. Fontanna, plac wodny oraz zagospodarowanie wokół będą nocą podświetlane. Przewiduje się też monitoring terenu.

Polany rekreacyjne wokół ursynowskiego „wieloryba’ zostaną uzupełnione ciekawą roślinnością, dająca cień i tworzącą wnętrza ogrodowe. Wokół „wieloryba” zaprojektowano nasadzenia drzew i krzewów iglastych i liściastych, pnączy oraz traw ozdobnych i bylin.

plansza3x2_rzut 3v2_

18_06_Wieloryb_konc-wynikowa_wizualizacja1_Proinwestycja18_06_Wieloryb_konc-wynikowa_wizualizacja3_Proinwestycja18_06_Wieloryb_konc-wynikowa_wizualizacja2_Proinwestycja