Koncepcja rewitalizacji niecki po fontannie u podnóża Kopy Cwila w Parku im. Romana Kozłowskiego

dz1CO: Opracowanie wstępnej koncepcji zagospodarowania fragmentu terenu Parku im. Romana Kozłowskiego, obejmującego teren niecki i jej otoczenie oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych dot. zagospodarowania części terenu u podnóża Kopy Cwila – rewitalizacja niecki po fontannie

GDZIE: Warszawa, Dzielnica Ursynów

KIEDY: 02.2018 r. – 06.2018 r.

KTO: PROINWESTYCJA Katarzyna Łowicka

Zespół projektowy:

  • mgr inż. arch. kraj. Katarzyna Łowicka – architektura krajobrazu, urbanistyka, koordynacja
  • inż. arch. kraj. Dominik Tyborowski – architektura krajobrazu
  • mgr inż. arch. Tomasz Birezowski – architektura, urbanistyka

 DLA KOGO: Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Wstępna koncepcja

W związku z propozycjami odtworzenia/ uruchomienia niecki po fontannie u podnóża Kopy Cwila i wobec petycji mieszkańców, Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy uruchomił proces konsultacji społecznych, których celem jest poznanie i zebranie oczekiwań mieszkańców oraz wszystkich zainteresowanych stron dotyczących zagospodarowania niecki po fontannie u podnóża Kopy Cwila. Na potrzeby ww. dyskusji Urząd zlecił opracowane wstępnej koncepcji w dwóch wariantach.

Wariant 1 Rewitalizacja Wieloryba

Koncepcja zakłada rewitalizację niecki wodnej w parku Kozłowskiego u podnóży Kopy Cwila przy zachowaniu obecnego kształtu zagłębienia. Na dnie zbiornika wodnego przewidziano ułożenie ścieżki z głazów, po których będzie można spacerować. Wokół ursynowskiego „wieloryba’ przewidziano nasadzenia roślinne w postaci drzew i krzewów liściastych i iglastych, traw ozdobnych, bylin oraz roślinności wodnej. Całość kompozycji dopełnia mała architektura w postaci drewnianych leżanek, siedzisk oraz podestu zlokalizowanego przy brzegu zbiornika wodnego. Na kierunkach istniejących przedeptów doprojektowano ścieżki spacerowe z nawierzchni żwirowo-gliniastej (przepuszczalnej). Fontanna oraz zagospodarowanie wokół mają zostać podświetlone.

Wst?pna koncepcja odtworzenia niecki wodnej pod Kop? CwilaWst?pna koncepcja odtworzenia niecki wodnej pod Kop? CwilaWst?pna koncepcja odtworzenia niecki wodnej pod Kop? CwilaWst?pna koncepcja odtworzenia niecki wodnej pod Kop? Cwila

Wst?pna koncepcja odtworzenia niecki wodnej pod Kop? CwilaWariant 2 Plac wodny 

Koncepcja zakłada utworzenie – w miejsce istniejącej niecki u podnóża Kopy Cwila – placu wodnego z różnorodnymi atrakcjami wodnymi i małą architekturą. Wśród atrakcji wodnych zaproponowano fontanny posadzkowe, fontanna z burtą do siedzenia, gejzery, kaskada wodna ze zjeżdżalnią, urządzenia napędzane siłą mięśni z dyszami wodnymi oraz poidełko. Wokół placu przewidziano budowę trejaży i pergoli (tj. pojedynczych i podwójnych ażurowych podpór pod pnącza) z drewnianymi siedziskami oraz tarasowo ułożone drewniane podesty. Wokół zaprojektowano nasadzenia roślinne w postaci krzewów iglastych i liściastych, pnączy oraz traw ozdobnych i bylin. Na kierunkach istniejących przedeptów doprojektowano ścieżki spacerowe. Plac i ścieżki projektuje się z nawierzchni utwardzonej (np. płyty betonowe). Plac z atrakcjami wodnymi oraz siedziska będą podświetlane nocą, co umożliwi korzystanie z niego całą dobę.

W2 plansza__ProinwestycjaW2 wizualizacja1W2 wizualizacja2

Wst?pna koncepcja odtworzenia niecki wodnej pod Kop? CwilaKonsultacje społeczne

W dniach 3-23 kwietnia 2018 r. projektanci przeprowadzą spotkania konsultacyjne dot. wstępnej koncepcji, będzie też aktywna ankieta internetowa. Następnie opracowany zostanie raport z konsultacji społecznych i finalna koncepcja, która zostanie zaprezentowana publicznie w czerwcu 2018 r.

W trakcie konsultacji społecznych Urząd pragnie dowiedzieć się jaki jest preferowany sposób rewitalizacji  tego miejsca, zebrać opinie i sugestie, co konkretnie powinno w tym miejscu powstać, czy odtworzyć dawnego „wieloryba” – fontanny (wariant 1), czy też zagospodarować teren w zupełnie inny, nowatorski sposób (wariant 2).

Nasze punkty konsultacyjne:

  • 11 kwietnia (środa) w godz. 14.00-18.00 – przy stacji metra Ursynów
  • 18 kwietnia (środa) w godz. 14.00-18.00 – przy stacji metra Stokłosy
  • 21 kwietnia (sobota) w godz. 11.30-16.00 – przy niecce pod Kopą Cwila
  • 23 kwietnia (poniedziałek) w godz. 12.00-18.0 – Urząd Dzielnicy Ursynów

 Do 6 maja 2018 r. można przesyłać uwagi na adres konsultacjespoleczne@ursynow.pl

Ostateczna koncepcja

Ostateczny projekt niecki pokażemy już 9 czerwca podczas Dni Ursynowa, a następnie pod koniec czerwca na otwartym spotkaniu z mieszkańcami.