Analizy, studia, oceny i wytyczne Architektura krajobrazu Koordynacja, weryfikacja, nadzór Ochrona środowiska Proinwestycja Publikacje WSZYSTKIE DZIEDZINY

Wytyczne zakładania i utrzymania zieleni przydrożnej

CO: Opracowanie „Instrukcji (wytycznych) zakładania i utrzymania zieleni przydrożnej”, w tym określenie warunków techniczno-przyrodniczych zakładania zadrzewień w granicach pasa drogowego

GDZIE: Polska

KIEDY: 2008-2010

KTO: Opracowanie i redakcja: mgr inż. arch. kraj. Katarzyna Łowicka, PROINWESTYCJA,
Współpraca autorska: prof. dr hab. Czesław Wysocki, dr hab. inż. Borowski Jacek, dr inż. arch. kraj. Piotr Sikorski, dr inż. arch. kraj. Izabela Dymitryszyn, mgr inż. arch. kraj. Anna Łowicka, mgr inż. Kamila Nowocin,
Konsultacja: dr inż. arch. kraj. Ewa Kosiacka-Beck, mgr inż. arch. kraj. Ewa Łowicka, mgr mec. Grzegorz Piekarski

DLA KOGO: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Centrala

Dodaj komentarz