Analizy, studia, oceny i wytyczne, Architektura krajobrazu, Działania informacyjno-promocyjne, Konsultacje społeczne, Partycypacja społeczna, Proinwestycja, Projekty, Public relations, Publikacje, Urbanistyka, Warsztaty partycypacyjne, WSZYSTKIE DZIEDZINY

Konsultacje społeczne i koncepcja zagospodarowania terenu nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy

CO:  Przeprowadzenie konsultacji społecznych i opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej oraz na jej podstawie wytycznych do projektu budowlanego dla potrzeb przyszłego wykonawcy […]