Architektura krajobrazu Działania w krajobrazie Instalacje przestrzenne Partycypacja społeczna Projekty Warsztaty partycypacyjne WSZYSTKIE DZIEDZINY

Aranżacja Ogrodu Spotkań na Żoliborzu Południowym

14_06_09_aranzacjaCO: Koncepcja aranżacji Ogrodu Spotkań na Żoliborzu Południowym

GDZIE: Warszawa, Żoliborz Południowy, w rejonie ulic: Anny German oraz Ludwika Rydygiera, Przasnyskiej, Zygmunta Krasińskiego

KIEDY: Projekt: luty 2014

KTO: arch. kraj. Katarzyna Łowicka

DLA KOGO: Mieszkańcy Dzielnicy Żoliborz

W lutym 2014 roku złożyłam wniosek do budżetu partycypacyjnego dzielnicy Żoliborz na rok 2015,  dotyczący aranżacji Ogrodu Spotkań na Żoliborzu Południowym. Projekt nr 8: Aranżacja Ogrodu Spotkań na Żoliborzu Południowym – poparli  m.in. sąsiedzi z ul. Rydygiera i przyjaciele związani z Żoliborzem. W dniach 20-30 czerwca można było głosować na ww. projekt.  Projekt otrzymał 655 głosów. DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM KTÓRZY ODDALI GŁOS NA PROJEKT!!!! Projekt niestety nie przeszedł do realizacji. Projekt mam nadzieję i tak zrealizować, tylko że w późniejszym terminie.

Ogród spotkań miałby być zaaranżowany na terenie nowego zieleńca śladami dawnej bocznicy kolejowej od ul. Rydygiera, wzdłuż ul. Anny German do ul. Przasnyskiej i ul. Krasińskiego. Dodatkowo na warsztatach chciałabym zająć się terenem po dawnej bocznicy kolejowej, przebiegającym obecnie pomiędzy osiedlami „Zielony Żoliborz” i „Robyg” pomiędzy ul. Rydygiera a istniejącą linią kolejową Warszawa-Radom (tj. działką w obrębie nr: 70-30-6, o nr ewid. 6). Teren do objęcia warsztatami ma powierzchnię ok 1 ha.

Ogrod_orient_700

Lokalizacja projektu nr 8 zgłoszonego do budżetu partycypacyjnego dla Żoliborza na rok 2015. Zieleniec zaznaczono kolorem żółtym. Na mapie widoczne są także elementy infrastruktury społecznej w okolicach. Źródło mapy: www.mapa.um.warszawa.pl (2014.03.10)

Celem projektu (efektem wspólnej pracy) ma być zaaranżowanie na terenie przyszłego zieleńca na Żoliborzu Południowym, wyjątkowej, wielofunkcyjnej społecznej przestrzeni ogrodowej, zapewniającej warunki do spotkań towarzyskich, zachęcającej do spędzania w niej wolnego czasu oraz inspirującej i dającej pole do twórczych działań na Żoliborzu. Projekt ma umożliwić aktywnym społecznie osobom włączenie się w proces kształtowania nowej przestrzeni społecznej na Żoliborzu Południowym. Proces ten ma odbywać się w formie bezpłatnych warsztatów projektowych, recyklingowych  oraz ogrodniczych, przy udziale i wsparciu profesjonalistów z pasją. Przewiduje się, że każdy warsztat będzie prowadzić dwóch ekspertów, instruujących i pracujących z uczestnikami.

Spotkania będzie moderował architekt krajobrazu, czuwający nad osiągnięciem nadrzędnego celu projektu – zaaranżowaniem wielofunkcyjnego Ogrodu Spotkań.

Do udziału w bezpłatnym warsztacie projektowym zostaną zaproszeni architekci krajobrazu oraz studenci (powyżej IV roku studiów) kierunku Architektura krajobrazu oraz kierunku Architektura i urbanistyka. Efektem warsztatu ma  być koncepcja zaaranżowania terenu, możliwa do wykonania w ramach określonego budżetu, w czasie warsztatów recyklingowych i ogrodniczych.

Bezpłatne warsztaty recyklingowe i ogrodnicze będą skierowane do wszystkich, którzy zechcą włączyć się w aranżację Ogrodu Spotkań.  W ramach warsztatów recyklingowych planowane jest wykonanie elementów małej architektury ogrodowej (siedziska, podesty, donice, itp.) oraz elementów ogrodu wertykalnego. W ramach warsztatów ogrodniczych powstanie ogród wertykalny na ogrodzeniach, ścianach i stelażach oraz zostaną założone rabaty ziołowe, warzywne i kwietne – ok 10 m2. Ww. elementy będą realizowane w oparciu o koncepcje przygotowane na warsztacie projektowym.

Koszt realizacji projektu po weryfikacji przez UD Żoliborz: 17 950 zł

Uzasadnienie dla realizacji propozycji projektu

Działanie jest jednym z elementów społecznej inicjatywy zmierzającej do rewitalizacji terenu  po dawnej bocznicy kolejowej w celu przekształcenia go w linearny zieleniec. Na 66-hektarowym terenie Żoliborza Przemysłowego, gdzie powstają właśnie osiedla mieszkaniowe na ponad 20 tys. osób, brak jest terenów zieleni urządzonej oraz przestrzeni publicznej. Mieszkańcy powstających tu zespołów osiedli mieszkaniowych potrzebują już teraz terenu zieleni, zaaranżowanego tak, aby można było w nim ciekawie spędzić wolny czas, nawiązać kontakty sąsiedzkie i zbliżyć się do przyrody. Projekt nakierowany jest właśnie na zaaranżowanie takiego miejsca. Warsztaty to oferta dla kreatywnych osób, chcących włączyć się w nurt miejskiego ogrodnictwa. Otwarcie procesu tworzenia Ogrodu Spotkań na wszystkich zainteresowanych tym miejscem, dodatkowo rodzi współodpowiedzialność użytkowników za utrzymanie oraz rozwój Ogrodu.

Warsztaty to okazja do działań twórczych (kreacja, sztuka użytkowa), sprzyjająca nawiązywaniu kontaktów społecznych (integracja społeczna, kultura). To także sposób na aktywne spędzenie czasu na świeżym powietrzu (rekreacja, zdrowie), służące zwiększeniu świadomości ekologicznej (edukacja, ochrona środowiska).

Więcej o koncepcji zieleńców dla Żoliborza Południowego.