Architektura krajobrazu Partycypacja społeczna Projekty Urbanistyka WSZYSTKIE DZIEDZINY

Nowy zieleniec śladami dawnej linii kolejowej na Żoliborzu Południowym

14_06_10_nowy_zieleniec

 

CO: Koncepcja nowego zieleńca śladami dawnej linii kolejowej na Żoliborzu Południowym

GDZIE: Warszawa, Żoliborz Południowy, w rejonie ulic: Anny German oraz Ludwika Rydygiera, Przasnyskiej, Zygmunta Krasińskiego

KIEDY: Projekt: luty 2014 r.
Realizacja: 2015 r. przez Urząd Dzielnicy Żoliborz
KTO: arch. kraj. Katarzyna Łowicka

DLA KOGO: Mieszkańcy Dzielnicy Żoliborz

W lutym 2014 roku złożyłam wniosek do budżetu partycypacyjnego dzielnicy Żoliborz na rok 2015,  dotyczący urządzenia publicznego terenu zieleni na obszarze Żoliborza Południowego. Projekt nr 9: Nowy zieleniec śladami dawnej linii kolejowej na Żoliborzu Południowym – poparli  m.in. sąsiedzi z ul. Rydygiera i przyjaciele związani z Żoliborzem.
W dniach 20-30 czerwca można było głosować na ww. projekt.
Projekt otrzymał 1773 głosy i zajął pierwsze miejsce na liście projektów do realizacji w 2015 roku w dzielnicy Żoliborz!!!! DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM KTÓRZY ODDALI GŁOS NA PROJEKT!!!! Za realizację wniosku jest odpowiedzialny Urząd Dzielnicy Żoliborz.

Proponowany nowy zieleniec zlokalizowany jest w rejonie ulic: Przasnyskiej, Zygmunta Krasińskiego, Anny German oraz Ludwika Rydygiera. Jest to pas terenu na fragmencie dawnej linii kolejowej, o powierzchni ok 0,8 ha. Są to działki miejskie w obrębie nr: 7-03-04: o nr ew.: 3/1, 29/3, 29/1, 36/1. Obszar objęty wnioskiem zaznaczono kolorem żółtym na mapce poniżej.

ziel-mapa-uslugi

Mapa. Lokalizacja projektu nr 9 zgłoszonego do budżetu partycypacyjnego dla Żoliborza na rok 2015. Zieleniec zaznaczono kolorem żółtym. Na mapie widoczne są także elementy infrastruktury społecznej w okolicach. Źródło mapy: www.mapa.um.warszawa.pl (2014.03.10)

Celem projektu jest stworzenie przestrzeni rekreacyjno-spacerowej na terenie dawnego Żoliborza Przemysłowego. Powstają tu liczne osiedla, obok których nie ma żadnych miejskich urządzonych terenów zieleni.  W ocenie inicjatywnej grupy okolicznych mieszkańców, idealnym terenem na zieleniec są działki miejskie po zlikwidowanej linii (bocznicy) kolejowej. Tereny te wymagają rewitalizacji.  W ramach projektu planuje się posprzątanie terenu z odpadów, prześwietlenie istniejącej zieleni, posadzenie pnączy i założenie rabaty z roślin jednorocznych (szczegóły poniżej). Nowy zieleniec będzie stanowił m.in. zielony ciąg komunikacji pieszej i rowerowej pomiędzy ul. Przasnyską, ul. Z. Krasińskiego (Zatrasie) a ul. L. Rydygiera (Żoliborz Południowy).

Więcej o koncepcji zieleńców dla Żoliborza Południowego.

Uwarunkowania terenowe i zdjęcia z terenu:

Wzdłuż śladu dawnej linii (bocznicy) kolejowej dostepny jest wąski i długi teren. W rejonie ul. Z. Krasińskiego i ul. Przesnyskiej teren łączy się z zielenią przyuliczną i pośrednio (po przekroczeniu ul. Krasińskiego) z zieleńcem przy Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej (WIML). Patrząc na południe na odcinku ok 210 m teren przebiega po łuku między ogrodzeniami. Północna granica działki nr ewid. 29/3 (obręb nr 7-03-04) przebiega m.in. wzdłuż tylnych ścian budynków garaży, warsztatów samochodowych oraz ogrodzenia zapleczy. Następnie teren poszerza się wzdłuż ul. Anny German (pas terenu długości ok. 250 m).

Działki miejskie pomiędzy ogrodzeniami (pow. ok. 0,4 ha)  są obecnie bardzo słabo dostępne (ze względu na młode samosiejki klonów jesionolistnych, bzu czarnego itp.) i między innymi z tego względu jest mocno zanieczyszczony odpadami. Odpady do usunięcia to przede wszystkim: butelki plastikowe, szkło z potłuczonych butelek, plastikowe torby, papiery i inne drobne odpady. W 3 miejscach występują odpady budowlane (gruz, stary dach, stare drzwi, itp.), miejscami leżą fragmenty mebli (np. 4 popsute fotele). W 3 miejscach są dość znaczne pozostałości po drzewach (2 wiatrołomy średnica pnia ok 60 cm oraz gałęzie z wycinki) – vide zdjęcia poniżej [autor zdjęć: Katarzyna Łowicka, marzec 2014].

20140213_164406_chodnik_od_Przasnyskiej20140213_164122_wyjście_Krasińskiego

20140213_164052_podklady20140213_163410_ziel

20140213_163109_ziel20140213_162940_German_wejscie_

20140213_162655_Burakowska20140213_162637_Anny-German

Koszt realizacji projektu po weryfikacji przez UD Żoliborz i rezygnacji z oświetlenia: 52 000 zł

Szczegóły dotyczące sposobu realizacji projektu

1. Prześwietlenie istniejącej zieleni oraz oczyszczenie terenu (pow. ok. 0,4 ha) z odpadów wraz z wywiezieniem i utylizacją zebranych odpadów

2. Zakup pnączy i ziemi urodzajnej oraz wykonanie nasadzeń pnączy do dołów średnicy i głębokości 0,5 m, z całkowitym zaprawianiem dołów zakupioną ziemią urodzajną – ok 200 szt. Pnącza muszą mieć minimum 2 silne pędy, wyrastające do 10 cm od podstawy. Pnącza muszą być uprawiane w pojemnikach o objętości nie mniejszej niż 2 litry (doniczki z bambusowym palikiem)

3. Założenie i pielęgnacja rabaty z roślin jednorocznych: kosmos podwójnie pierzasty (powierzchnia 6,3 ara).  Wg informacji uzyskanych z Działu Zieleni w Zarządzie Oczyszczania Miasta w ramach tych prac zakłada się:

a) Przygotowanie terenu pod rabatę z siewu [zdjęcie darni i zebranie  zanieczyszczeń z powierzchni, wybranie na gł. 5 cm. Rodzimej gleby, rozłożenie warstwą 5 cm kompostu lub obornika, przekopanie na głębokości ok. 25 cm, wyrównanie powierzchni, nawieziemie 5 cm warstwy ziemi urodzajnej, wywiezienie zanieczyszczeń] (pow. 6,3 ara)

b) Zakup i siew nasion (kosmos podwójnie pierzasty)  przykrycie nasion, zwałowanie powierzchni [Należy zakupić taką ilość nasion aby zapewnić równomierny siew. UWAGA !!!    Nasiona  należy zakupić o wysokiej jakości] (powierzchnia 6,3 ara)

c) Kompleksowa pielęgnacja rabaty z siewu (V-X) [minimum 6-krotne w sezonie pielenie i wyrównanie brzegów kwietników, wykonanie oprysku środkami grzybobójczymi i owadobójczymi wg potrzeb po   uzgodnieniu z inspektorem,  podlewanie  z dowozem wody wg potrzeb, usuwanie przekwitłych kwiatostanów, wycinanie suchych pędów , po zakończeniu okresu wegetacyjnym należy usunąć suche rośliny, zagrabić i wyrównać powierzchnię] (powierzchnia 6,3 ara)

4. Wynagrodzenie inspektora nadzoru  ds. zieleni – architekta krajobrazu z uprawnieniami inspektora nadzoru terenów zieleni, który będzie nadzorował prace oraz uszczegóławiał działania (wytypowanie zieleni do przeswietlenia, wskazanie lokalizacji nasadzeń pnączy, wytyczenie rabaty kwiatowej). Inspektor nadzoru ds. zieleni będzie konsultował decyzje ze Społecznym Komitetem Sterującym (przedstawiciele mieszkańców Żoliborza Południowego oraz przedstawiciele urzędu dzielnicy Żoliborz)

OLYMPUS DIGITAL CAMERAParthenocissus quinquefolia 2mObraz 852-kObraz 836-k

 

One thought on “Nowy zieleniec śladami dawnej linii kolejowej na Żoliborzu Południowym

Dodaj komentarz