Analizy, studia, oceny i wytyczne Architektura krajobrazu Działania informacyjno-promocyjne Konsultacje społeczne Partycypacja społeczna Proinwestycja Projekty Public relations Publikacje Urbanistyka Warsztaty partycypacyjne WSZYSTKIE DZIEDZINY

Konsultacje społeczne i koncepcja zagospodarowania terenu nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy

Park-nad-POW_wiz02_Proinwestycja_BirezowskiCO:  Przeprowadzenie konsultacji społecznych i opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej oraz na jej podstawie wytycznych do projektu budowlanego dla potrzeb przyszłego wykonawcy zagospodarowania terenu wzdłuż ulicy Filipiny Płaskowickiej i nad tunelem dla Południowej Obwodnicy Warszawy

GDZIE: pas terenu szer. ok 100 m na odcinku od ul. Pileckiego do ul. Nowoursynowskiej na Ursynowie, Warszawa, woj. Mazowieckie

KIEDY: marzec – listopad 2016

KTO: PROINWESTYCJA Łowicka Katarzyna

Zespół projektowy (I Etap konsultacji społecznych oraz analizy przedprojektowe):
mgr inż. arch. kraj. Katarzyna Łowicka – architektura krajobrazu, urbanistyka
mgr inż. arch. Tomasz Birezowski – architektura, urbanistyka
mgr inż. Zygmunt Użdalewicz – inżynieria komunikacyjna
Współpraca: analiza: Zieleń, rekreacja i sport: mgr inż. arch. kraj. Anna Lebiedzińska, konsultacja: dr inż. arch. kraj. Kinga Kimic; sekretarz Zespołu: mgr Anna Strachocka, mgr inż. Paweł Suliborski

Zespół projektowy (II Etap konsultacji społecznych i opracowanie koncepcji):
mgr inż. arch. kraj. Katarzyna Łowicka – architektura krajobrazu, urbanistyka, lider zespołu
dr inż. arch. kraj. Maja Skibińska – architektura krajobrazu
mgr inż. arch. Tomasz Birezowski – architektura, urbanistyka, wizualizacje
mrg inż. arch. Mirosław Falkowski – architektura, urbanistyka
mgr inż. Zygmunt Użdalewicz – inżynieria komunikacyjna
Współpraca: asystenci projektantów: mgr inż. arch. kraj. Anna Lebiedzińska, stud. arch. kraj. Dominik Tyborowski; sekretarz zespołu: mgr. Anna Strachocka; moderatorzy: Robert Boch, Agata Gójska

Goście specjalni, którzy przedstawili prezentacje wprowadzające do pracy w blokach tematycznych:
dr inż. arch. kraj. Marek Piwowarski – Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. zagospodarowania nadbrzeża Wisły, Zarząd Mienia m. st. Warszawy
mgr inż. arch. kraj. Olga Rosłoń- Skalińska – Dział Parków, Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
mgr inż. Kamila Nowocin  – Kierownik Działu Zieleni, Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
mgr. Ludwika Ignatowicz  – socjolog, pedagog, Stowarzyszenie na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego ODBLOKUJ
mgr Ania Kalina-Gagnelid – ogrodleczy.pl
mgr Paulina Jeziorek – koordynatorka i instruktorka Wspólnego Ogrodu przy Służewskim Domu Kultury

Oprawa graficzna materiałów informacyjnych i promocyjnych: Paweł Kłudkiewicz

Broszura informacyjna:
Opracowanie merytoryczne, redakcja i koncepcja podania graficznego: Katarzyna Łowicka
Projekt i skład graficzny: Anna Wilczyńska

DLA KOGO: Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Wstęp

Umowa na projekt i budowę Południowej Obwodnicy Warszawy została podpisana

W grudniu 2015 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podpisała umowę na projekt i budowę Południowej Obwodnicy Warszawy (POW) od węzła „Puławska”  (bez węzła) do węzła „Przyczółkowa” (bez węzła). Za projekt i budowę POW na odcinku ursynowskim odpowiedzialna jest firma Astaldi S.p.A.. Prace projektowe i budowlane wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie mają zostać  ukończone w III kwartale 2020 roku. Wykonawca w kontrakcie oprócz budowy drogi ekspresowej S-2 ma m.in. budowę nowych odcinków ulic, budowę chodników, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych, a także odtworzenie stanu istniejącego nad projektowanym odcinkiem tunelowym drogi ekspresowej. Nie będą odtwarzane po zakończeniu budowy tunelu:

 • drogi manewrowe o nawierzchni betonowej i bitumicznej, betonowe chodniki dla pieszych oraz utwardzone place postojowe w rejonie likwidowanego targowiska zlokalizowanego pomiędzy ul. Braci Wagów a al. Komisji Edukacji Narodowej,
 • droga dojazdowa wraz ze zjazdem z ul. F. Płaskowickiej (łączna długość ok. 150 m) do likwidowanej stacji paliw LPG oraz myjni bezdotykowej wraz z placem manewrowym (wym. ok. 35×35 m),

Informacje o inwestycji GDDKiA udostępnia na stronie www.pulawska-lubelska.pl

Dlaczego zajmujemy się terenem nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy?

Dzięki porozumieniu pomiędzy Miastem St. Warszawą a GDDKiA, po oddaniu do użytkowania inwestycji drogowej, teren nad tunelem dla POW (z wyjątkiem obszaru niezbędnego na potrzeby GDDKiA, na którym będą zlokalizowane urządzenia związane z zarządzaniem tunelem drogowym S-2) będzie użytkowany przez M. St. Warszawa.

1_plansza_nadPOW_900_wprowadzenieJak zostanie zagospodarowany teren wzdłuż ul. Płaskowickiej na odcinku od ul. Pileckiego do ul. Nowoursynowskiej po zakończeniu budowy Południowej Obwodnicy Warszawy (POW)?

Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy, tunel planowanej POW od ul. Rolnej do ul. Nowoursynowskiej przebiega pod terenem zieleni urządzonej ZP1 szerokości 60 m.

691_Studium-fragmentStruktura funkcjonalno-przestrzenna – Kierunki zagospodarowania przestrzennego – Fragment rysunku nr 14, dotyczący przebiegu POW przez teren Ursynowa (źródło: SUiKZP m.st. Warszawy)

Teren opracowania jest objęty projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (m.p.z.p.) obszaru po północnej stronie ulicy Filipiny Płaskowickiej. Intencją władz miasta jest, aby mpzp uwzględniał wyniki konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania terenu nad tunelem POW.

Teren nad tunelem POW może być atrakcyjną przestrzenią publiczną dla mieszkańców Ursynowa!

Teren nad tunelem POW – po odpowiednim zaprojektowaniu i doinwestowaniu przez Miasto – może stać się w przyszłości atrakcyjną przestrzenią publiczną dla Ursynowa i wizytówką Warszawy. Władze Dzielnicy Ursynów pragną, aby zagospodarowanie terenu nad tunelem POW było dostosowane do potrzeb mieszkańców, uwarunkowań lokalnych i realizacyjnych.

W marcu 2016 roku została podpisana umowa z firmą PROINWESTYCJA Łowicka Katarzyna na „Przeprowadzenie konsultacji społecznych i opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej oraz na jej podstawie wytycznych do projektu budowlanego dla potrzeb przyszłego wykonawcy zagospodarowania terenu wzdłuż ulicy Filipiny Płaskowickiej i nad tunelem dla Południowej Obwodnicy Warszawy, pas terenu szer. ok 100 m na odcinku od ul. Pileckiego do ul. Nowoursynowskiej”.

Cały proces konsultacji społecznych składał się z trzech elementów:

 • działań informacyjno-konsultacyjnych (diagnoza potrzeb, oczekiwań oraz uwarunkowań lokalnych i realizacyjnych) – od 1 maja do 30 czerwca 2016 r.
 • działań projektowo-konsultacyjnych – do 30 września 2016 r.
 • działań informacyjnych – do 31 października 2016 r.

baner_nadPOW_691Oficjalna strona projektu: www.ursynow.pl/nadpow

Aktualności i inspiracje: www.facebook.com/ParknadtunelemPOW

Działania informacyjno-konsultacyjne do 30 czerwca 2016 r.

Od 1 maja do 30 czerwca 2016 roku prowadziliśmy działania informacyjno-konsultacyjne, służące zebraniu informacji na temat potrzeb i oczekiwań mieszkańców, użytkowników terenu opracowania oraz opinii wszystkich stron zainteresowanych tematem. W tym czasie podjęliśmy następujące działania.

3_IMG_0623_Stry_GraDyżurowaliśmy na trzech dzielnicowych imprezach masowych:

 • 14 maja (sobota) – Dzień Cichociemnych
 • 5 czerwca (niedziela) – Dzień Dziecka
 • 18 czerwca (sobota) – Dni Ursynowa

Mieliśmy trzy dyżury w mobilnym punkcie konsultacyjnym na terenie opracowania:

 • 21 maja (sobota), g. 12.00-16.00 – w rejonie ul. Stryjeńskich
 • 2 czerwca (czwartek), g. 16.00-20.00 – w rejonie al. KEN
 • 22 czerwca (środa), g. 16.00-20.00 – w rejonie ul. Rosoła

Przeprowadziliśmy dwa spacery obserwacyjno-badawcze po terenie opracowania:

 • 19 maja (czwartek), g. 15.00-18.00 – na odcinku al. KEN – ul. Nowoursynowska
 • 11 czerwca (sobota), g. 12.00-15.00 – na odcinku al. KEN – ul. rtm. Witolda Pileckiego

Pomysły i uwagi można było zgłaszać do 30.06.2016 r.:

 • Ustnie – w czasie spotkań z projektantami
 • Pisemnie – w formie krótkich wpisów na kolorowych karteczkach, przyklejanych do planszy z wydrukowaną ortofotomapą terenu opracowania
 • Pisemnie na specjalnie przygotowanym formularzu z mapkami terenu opracowania – z formie wypowiedzi graficznej z legendą oraz opisowej wypowiedzi otwartej. Formularze były zbierane do urny w czasie dyżurów konsultacyjnych. Niektórzy – po rozmowie z projektantami – zabierali formularz do domu, a następnie dostarczali go do urzędu lub na kolejny dyżur
 • Pisemnie – w formie wypowiedzi otwartej, przesłanej na adres konsultacjespoleczne@ursynow.pl
 • Pisemnie – w formie pisma złożonego w Urzędzie Dzielnicy Usynów

7_20160618_160024_KaNasz namiot w czasie 6 dyżurów odwiedziło przynajmniej 740 osób, które odbyły z nami rozmowę, zapoznały się z materiałami informacyjnymi. W dwóch spacerach obserwacyjno-badawczych uczestniczyły 23 osoby. W czasie dyżurów konsultacyjnych oraz spacerów obserwacyjno-badawczych projektanci przeprowadzili szereg rozmów na temat wizji zagospodarowania terenu nad tunelem.

6_20160611_123113_GraOd 1 maja do 30 czerwca 2016 r. zebrano szereg opinii i propozycji w formie pisemnej:

 • ponad 100 wpisów na karteczkach przyklejanych na wydruk ortofotomapy z terenem opracowania
 • prawie 300 propozycji na formularzach z mapkami
 • 58 emaili na adres konsultacjespoleczne@ursynow.pl (do 17 dołączono zeskanowany wypełniony formularz) oraz parę wiadomości na adres Wykonawcy
 • jedno pismo z podpisami 137 osób

Serdecznie dziękujemy Państwu za tak liczny udział w I etapie konsultacji społecznych, a także za wszystkie złożone opinie i propozycje dotyczące przyszłego zagospodarowania terenu nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy.

II etap konsultacji społecznych

W ramach II etapu konsultacji społecz­nych w dniach, 8 – 14 września 2016 roku, zorganizowano warsztaty projek­towo-konsultacyjne, dotyczące przyszło­ści terenu nad projektowanym tunelem POW na Ursynowie. Warsztaty przeprowadzone zostały przez zespół PROINWESTYCJA pod kie­rownictwem Katarzyny Łowickiej, w no­watorskiej formule „charrette”. Były to drugie w Warszawie i pierwsze na Ursy­nowie tego typu warsztaty.

11_16_09_12_20_fot-D-TyborowskiWarsztaty typu „charrette” są narzę­dziem planistycznym i projektowym. Termin „charrette” został przejęty z tra­dycji francuskich Akademii Sztuk Pięk­nych, gdzie pod koniec XIX w. określał małe wózki używane przez asystentów do zbierania rysunków na egzaminach.

Celem warsztatów charrette na Ursyno­wie było wspólne wypracowanie kon­sensusu w kwestii sposobu zagospo­darowania terenu wzdłuż ulicy Filipiny Płaskowickiej i nad tunelem dla POW na odcinku od ul. rtm. Pileckiego do ul. Nowoursynowskiej. Jako punkt wyj­ścia do pracy warsztatowej projektan­ci zaprezentowali wstępne dyspozycje funkcjonalno-przestrzenne dla terenu, wynikające z postulatów zgłoszonych w pierwszym etapie konsultacji spo­łecznych oraz analiz przeprowadzonych przez zespół projektowy.

16_09_10_07_fot-Marek-Slusarz16_09_08_12_fot-D-TyborowskiWarsztaty charrette były intensywnym, bezpośrednim dialogiem, pozwalającym na relatywnie szybkie uzgodnienie stanowisk reprezentantów różnych grup intere­sariuszy (liderzy społeczni, organizacje pozarządowe, biznes, władze samorzą­dowe, urzędnicy administracji rządowej i samorządowej, projektanci i eksperci w dziedzinie architektury krajobrazu, urbanistyki, architektury, inżynierii ko­munikacyjnej).

9_16_09_10_32_fot-D-TyborowskiZapraszam do obejrzenia krótkiego filmiku: Jedna minuta z trzeciego dnia warsztatów charrette na Ursynowie „Zaprojektujmy razem teren nad tunelem POW” – Autor filmu: Dominik Tyborowski.

12_16_09_13_02_fot-A-StrachockaSzóstego dnia warsztatów, 14 września (środa) po południu, odbyła się otwarta dla wszystkich zain­teresowanych prezentacja finalna, na której projektanci przedstawili wnioski i rekomendacje z warsztatów oraz zapre­zentowali wstępną koncepcję parku po wniesionych od 12 września uwagach.

nadPOW_900_schematW konferencji podsumowującej warszta­ty wziął udział zastępca prezydenta m.st. Warszawa Michał Olszewski, z-ca dyrek­tora Biura Drogownictwa i Komunikacji

13_DSC00095_fot-D-TyborowskiUczestnicy warsztatów przyznali, iż są bardzo pozytywnie zaskoczeni faktem, iż w czasie warsztatów charrette udało się wypracować porozumienie w sprawie zagospodarowania terenu. Uczestnicy stwierdzili, że projektanci uwzględnili w koncepcji, postulowany w czasie kon­sultacji społecznych program parku, a także połączyli w spójną całość postu­laty poszczególnych grup interesariuszy, które wydawały się im nie do pogodze­nia. W czasie paru intensywnych dni pra­cy warsztatowej wspólnie z uczestnikami warsztatów wypracowano całościową, spójną wizję parku, odpowiadającą na potrzeby mieszkańców i użytkowni­ków terenu oraz uwzględniającą uwa­runkowania lokalne i możliwości re­alizacyjne.

DSC02271_16_11_21_DT21 listopada 2016 roku w Ratuszu Dzielnicy Ursynów odbyła się otwarta dla wszystkich zainteresowanych   konferencja podsumowują­ca cały proces konsultacyjno-projektowy, na której projektanci zaprezentowali uzgodnioną kon­cepcję architektoniczno -urbanistyczną zagospodarowania terenu. Tego dnia otwarto wystawę projektu oraz zaprezentowano pięcio minutowy film, będący wirtualnym spacerem po modelu 3D zaprojektowanego parku.5_plansza_nadPOW_900_koncepcja6_plansza_nadPOW_900_koncepcjaWizualizacje z koncepcji parku

Park-nad-POW_wiz07_Proinwestycja_BirezowskiPark-nad-POW_wiz09_Proinwestycja_Birezowski

Park-nad-POW_wiz03_Proinwestycja_BirezowskiPark-nad-POW_wiz05_Proinwestycja_BirezowskiPark-nad-POW_wiz06_Proinwestycja_Birezowski

Park-nad-POW_wiz02_Proinwestycja_Birezowski

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi:

OKLADKABroszura: „Zaplanowaliśmy razem teren nad tunelem POW

Film: Wirtualny spacer po modelu 3D parku nad projektowanym tunelem dla Południowej Obwodnicy Warszawy na Ursynowie

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które włączyły się w proces konsultacyjno-projektowy!

Dziękujemy bardzo za zaangażowanie Zastępcy Prezydenta War­szawy Michałowi Olszewskiemu, dyrektorom warszawskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, dyrektorom Biura Drogownictwa i Komunikacji m.st. Warszawa, dyrektorowi Zarządu Zieleni Miejskiej m.st. Warszawa, dyrekto­rowi Zarządu Oczyszczania Miasta oraz przedstawicielom Urzędu Dzielnicy Ursynów.

Za merytoryczne wsparcie procesu informacyjno-konsultacyj­nego dziękujemy pracownikom GDDKiA, nadzorowi inwestor­skiemu – Egis Polska Inżynieria sp. z o.o., wykonawcy POW-Astaldi S.p.A. Oddział w Polsce oraz gościom specjal­nym warsztatów charrette.

Podziękowania składamy wszystkim uczestnikom konsultacji spo­łecznych – dziękujemy Państwu za cenne uwagi, propozycje i czas poświęcony na rozmowę z nami o przyszłości terenu nad tune­lem POW. Za merytoryczny wkład w koncepcję zagospodarowania terenu szczególnie dziękujemy wszystkim uczestnikom warsztatów charrette, w tym Mieszkańcom, urzędnikom różnych szczebli ad­ministracji samorządowej i rządowej, projektantom i ekspertom.