Architektura krajobrazu Partycypacja społeczna Proinwestycja Publikacje Szkolenia i odczyty WSZYSTKIE DZIEDZINY

O partycypacji społecznej w kształtowaniu terenów zieleni na XIV konferencji Zielone Miasto

13_08_konferencja-zielone-miasto_02

CO: Odczyt i publikacja: „Partycypacja społeczna w kształtowaniu terenów zieleni”

GDZIE: XIV Ogólnopolska Konferencja „Zielone miasto – osobowość miejsca”, Warszawa

KIEDY: 29.08.2013 r.

KTO: arch. kraj. Katarzyna Łowicka, PROINWESTYCJA

DLA KOGO: Agencja Promocji Zieleni

Autorka – w oparciu o dobre praktyki i doświadczenia własne  – przedstawiła zagadnienia ogólne związane z tematem i zilustrowała je konkretnymi przykładami ze zrealizowanych już działań. W swoim wystąpieniu starała się znaleźć odpowiedz na pytania: Jakie korzyści może przynieść udział społeczny w projektowaniu? Jakie są podstawowe warunki dobrze zaprogramowanych i przeprowadzonych konsultacji społecznych? Jak przygotować się do konsultacji społecznych? Kogo zaangażować w proces? Jakie działania powinny towarzyszyć konsultacjom społecznym?

Fragment podsumowania konferencji ze strony Organizatora

„Ogólnopolska konferencja poświęcona zieleni miejskiej zgromadziła w roku 2013 ponad 80 osób odpowiedzialnych za tworzenie i utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Reprezentowane były: urzędy ochrony środowiska, zakłady zieleni miejskiej, zarządy dróg miejskich, zakłady urządzania i utrzymania zieleni, firmy urządzające, szkoły, łącznie z 34 miejscowości. Uczestnikami konferencji były osoby aktywnie działające w swoich ośrodkach i szukające możliwości rozwoju.
Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się 3 tematy związane z komunikacją na linii urząd – mieszkańcy – projektant/wykonawca. Przy realizacji projektów urzędnicy, jak sami twierdzą, coraz więcej czasu poświęcają na ustalenia i szeroką informację. W związku z tym umiejętności z tego zakresu są im niezbędne w pracy i bardzo przydatne byłyby szkolenia z tej tematyki.
(…)”

Dodaj komentarz