Analizy, studia, oceny i wytyczne Architektura krajobrazu Koordynacja, weryfikacja, nadzór Proinwestycja Publikacje Urbanistyka WSZYSTKIE DZIEDZINY

Warsztaty eksperckie – Oś Stanisławowska w rejonie Portu Czerniakowskiego

OS_STANISLAWOWSKA_logo_sarp_1500x600px_WEBCO: Koordynacja warsztatów eksperckich OW SARP, współopracowanie i redakcja publikacji: „Rekomendacje dotyczące zagospodarowania Osi Stanisławowskiej w rejonie Portu Czerniakowskiego”
GDZIE: Siedziba OW SARP oraz Port Czerniakowski, Warszawa, woj. mazowieckie
KIEDY: luty – czerwiec 2015
KTO: arch. kraj. Katarzyna Łowicka PROINWESTYCJA
DLA KOGO: Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich dla Zarządu Mienia m. st. Warszawa

15_0s_CSW_Loowicka_1W pierwszej połowie 2015 roku Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich na zlecenie Zarządu Mienia m. st. Warszawy zorganizował warsztaty eksperckie na temat zagospodarowania Osi Stanisławowskiej w rejonie Portu Czerniakowskiego w Warszawie.
Na bazie prac warsztatowych, w maju 2015 roku OW SARP wydał publikację: „Rekomendacje dotyczące zagospodarowania Osi Stanisławowskiej w rejonie Portu Czerniakowskiego”. Publikacja została wydane w dwóch wersjach:

15_Os_Stanislawowska_Natura-2000_OChK copyCelem warsztatów było wypracowanie zbioru rekomendacji dotyczących możliwego przyszłego zagospodarowania istotnego fragmentu przestrzeni publicznej Warszawy – miejsca, w którym Oś Stanisławowska przechodzi przez obszar Portu Czerniakowskiego.

15_0s_bio-eksp_Loowicka_Nad rekomendacjami pracował zespół ekspertów w składzie: arch. Tomasz Majda – TUP, arch. Maciej Miłobędzki  – OW SARP, arch. Tomasz Olszewski, arch. Dorota Sawicka – OW SARP, OW TUP, arch. Dariusz Śmiechowski – OW SARP, inż. Zygmunt Użdalewicz, arch. kraj. Patryk Zaręba oraz arch. kraj. Katarzyna Łowicka – koordynatorka warsztatu – OW SARP.

15_0s_MPWiK_Loowicka_Działania warsztatowe koncentrowały się m.in. na: określeniu potencjału miejsca, diagnozie problemów, znalezieniu wstępnych wariantowych propozycji rozwiązań oraz wypracowaniu na ich podstawie spójnych zaleceń i uwag do dalszych faz prac planistycznych i projektowych, które będą stanowić istotny element strategii przekształceń i rozwoju tego miejsca. Warsztaty były elementem publicznej dyskusji na temat planów zagospodarowania wschodniej części założenia Osi Stanisławowskiej.

15_0s_bio_Loowicka_

W ramach warsztatu odbyło się 6 sesji warsztatowych, z tego jedna otwarta dla wszystkich zainteresowanych.15_0s_spotkanie-otwarte_Loowicka_